Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Ochrona, sieci co - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7500743 2020-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie UD-I-WAG-B.254.3.2020.SJO Usługa ochrony osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Ślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504485 2020-06-01
godz. 10:30
Mazowieckie Wykonanie usługi okresowej kontroli drzwi przeciwpożarowych w obiekcie Sądu i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie w tym uzupełnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498761 2020-06-01
godz. 15:00
Mazowieckie Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500175 2020-06-02
godz. 09:00
Mazowieckie ZPTP-ZP.271.US.7.2020 Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 oraz Bazaru R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486870 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486836 2020-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie I etap oddymiania klatek schodowych oraz wyposażenia wszystkich kondygnacji w instalację wodociągową przeciwpożarową w Zespole Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484046 2020-06-02
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa automatycznego wjazdu na teren parkingu Ministerstwa Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 6 w Warszawie Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487074 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - modernizacja instalacji systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502975 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie 44/SU/2020 Wykonywanie przeglądów okresowych, stałej konserwacji, obsługi technicznej miesięcznej, kwartalnej oraz rocznej i utrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503257 2020-06-02
godz. 12:00
Mazowieckie Przegląd nadciśnieniowego systemu zapobiegającemu zadymianiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503587 2020-06-02
godz. 14:00
Mazowieckie Kamera monitoringu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490697 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Wymiana instalacji przeciwpożarowej i klimatycznej na zbiornikach magazynowych LPG na TGP Płock. Przedmiotem postępowania ofertow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504356 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym o nazwie: OOCH/1/000605/20 Zakup licencji systemu CCTV zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7454972 2020-06-03
godz. 10:30
Mazowieckie Zakup masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami Numer referencyjny: 12/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494472 2020-06-03
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż elektronicznych depozytorów kluczy w budynku administracyjnym TJE Kraków i w Pogórskiej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500969 2020-06-03
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania i próba wyłącznika pożarowego wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504415 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie ZPiZP.26.10.2020 Świadczenie usługi w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i osób w obiektach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489033 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa oświetlenia oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie kąpieliska Krubin w ramach zadania ,,Rewitalizacja i zagospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489403 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP w Rozbitym Kamieniu” Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499146 2020-06-04
godz. 11:00
Mazowieckie Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektów IMGW-PIB z podziałe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499717 2020-06-04
godz. 13:00
Mazowieckie USŁUGI OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Numer referencyjny: GBL-ITiA.26.1.2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500720 2020-06-05
godz. 08:30
Mazowieckie 56/RPP/AB/20 Wykonanie przeglądu okresowego automatycznego systemu gaszenia pożaru DAFO w autobusach Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508455 2020-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie WZP-249/MW/20 „Dostosowanie zabezpieczeń pomieszczeń magazynu alarmowego na terenie obiektu Centralnego Biura Śledczego Policji Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463783 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu w ramach umowy ramowej Numer referencyjny: 51/Cut/20/ESz Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504409 2020-06-05
godz. 10:00
Mazowieckie 8000307184 wykonywanie przeglądu i wynikających z niego prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506362 2020-06-05
godz. 10:30
Mazowieckie Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481197 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506552 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie „Dostawa narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem dla jednostek OSP gminy Konstancin-Jeziorna” Część nr 1: Zakup sprzętu ratownicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509068 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie ochrona mienia Numer referencyjny: 225/NZ/2020 Krótki opis zamówienia: Przewidywana liczba godzin ochrony w okresie obowiązywania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461205 2020-06-08
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup 1 300 kpl. hełmów kuloodpornych z opcją zwiększenia do 2 100 kpl. Numer referencyjny: 11/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)