Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Ochrona, obiekty zabytkowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7400673 2020-03-30
godz. 12:00
Mazowieckie WZP-159/MW/20 Naprawa zestawów hydroforowych po przeglądach w obiektach KSP PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa zestawów hydroforow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387446 2020-03-30
godz. 13:00
Mazowieckie Serwis i konserwacja urządzeń eksplozymetrycznych na Terminalach ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Spółka ORLEN Paliwa zaprasza Państwa do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393269 2020-03-30
godz. 13:00
Mazowieckie Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia przez SUFO realizowanej przez Zmotoryzowaną Grupę Interwencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403944 2020-03-31
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie usługi konserwacji oraz serwisu elementów systemów sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu zarządzania i wizualizacji sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389736 2020-03-31
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5 N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366093 2020-03-31
godz. 12:00
Mazowieckie GROUP/2020/03/00003 - serwis i konserwacja systemów CCTV w spółkach Grupy CIECH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392742 2020-04-02
godz. 10:00
Mazowieckie CZIiTT-BU07/2020 przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne oraz usuwanie awarii systemu sygnalizacji pożaru, a także instalacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401263 2020-04-02
godz. 10:00
Mazowieckie WA.ROZ.2811.92.2020 Dostawa gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego na potrzeby RZGW Warszawa i podległych Zarządów Zlewni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7358256 2020-04-03
godz. 09:00
Mazowieckie Ochrona fizyczna obiektów i posesji Oddziału ZUS w Płocku i podległych jednostek terenowych, całodobowe utrzymanie w systemie moni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386047 2020-04-03
godz. 09:30
Mazowieckie Wykonanie remontu instalacji zapobiegającej zadymianiu i służącej do usuwania dymu z klatki schodowej budynku WKU Siedlce – Sprawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385367 2020-04-03
godz. 09:30
Mazowieckie 523445-N-2020 Sprawa nr 11/2020 - Wykonanie remontu instalacji zapobiegającej zadymianiu i służącej do usuwania dymu z klatki scho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402940 2020-04-03
godz. 11:00
Mazowieckie Serwis i rozbudowa systemu do kontroli dostępu i rejestracji zdalnych sesji Fudo, posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395366 2020-04-03
godz. 14:08
Mazowieckie System Kontroli środowiskowej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 08216 Kontroler IP 4x analog +1x CAN +4x styki bezpotencjałowe; VT335S Vu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398643 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Mobilny system ochrony technicznej obiektów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402978 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej elektronicznych systemów bezpieczeństwa i ochrony budynków zlokalizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367653 2020-04-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na dostawę nabojów pistoletowych kal. 9 x 19 mm Parabellum z pociskiem typu TFMJ Numer referencyjny: 20/Cut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388236 2020-04-06
godz. 12:00
Mazowieckie : „Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349057 2020-04-07
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie Numer referencyjny: 7/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7371447 2020-04-08
godz. 11:30
Mazowieckie Utrzymanie wraz z monitoringiem MOP-ów kat. I na S8: Urzut, Przeszkoda, Żabia Wola, Krze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372678 2020-04-08
godz. 11:30
Mazowieckie Utrzymanie wraz z monitoringiem MOP-ów kat. I na S8: Urzut, Przeszkoda, Żabia Wola, Krze Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2413....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401215 2020-04-09
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja, przeglądy i naprawy SSP w Oddziale Rembelszczyzna (zamówienie udzielane w częściach)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377259 2020-04-10
godz. 11:00
Mazowieckie Montaż instalacji systemów alarmowych wraz z świadczeniem usługi ochrony budynków należących do PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395158 2020-04-10
godz. 12:00
Mazowieckie Naprawa uszkodzonego Systemu Sygnalizacji Pożaru ESSER w Punkcie Odpraw Weterynaryjnych,Fitosanitarnych,Sanitarnych i Celnych w Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385287 2020-04-14
godz. 08:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na dostawę technicznych środków materiałowych do kamizelek ochronnych KLV-QR i OLV-QR 1.Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384153 2020-04-20
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399323 2020-04-28
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa przewoźnych jednostek nadzoru Numer referencyjny: 5/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa przewoźn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)