Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8153188 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku UJ CM przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (III e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8170278 2021-06-14
godz. 13:00
Małopolskie Zakup wyposażenia dla OSP Wielmoża 1. Ładowarka CTEK 24V - 1 szt. lub tożsame 2. Ładowarka CTEK 12V - 1 szt. lub tożsame 3. Zestaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173959 2021-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja systemu telewizji dozorowej VSS w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182962 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w budynkach Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182960 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Bieżąca konserwacja i przegląd zgodnie z DTR producenta urządzeń oraz nadzór i utrzymanie w sprawności: systemu sygnalizacji pożar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184437 2021-06-15
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. III.1. Przedmiotem postępowania i z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184425 2021-06-16
godz. 09:00
Małopolskie Obsługa systemów i urządzeń automatyki zainstalowanej w budynkach "Opery Krakowskiej" w Krakowie przy ul. Lubicz 48 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemów i urządzeń automatyki zai...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173530 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont niecki basenu kąpielowego w miejscowości Łąkta Górna. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w następujących dokumentach: a. Kosztorys oferto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8171117 2021-06-16
godz. 11:00
Małopolskie Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190057 2021-06-17
godz. 14:00
Mazowieckie Świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi, świadczenie serwisu, wymiany i naprawy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182671 2021-06-21
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej Kraków Część 1 Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Nowej Huty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193603 2021-06-21
godz. 10:00
Mazowieckie Przeglądy systemów SSP, SO, SUG na obiektach należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187055 2021-06-23
godz. 12:00
Małopolskie Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru, przebudowa rozdzielnicy gł. wraz z remontem klatek schodowych i korytarzy, oraz remont 3 pomiesz. na I piętrze, obejmujący malowanie ścian i sufitów w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185325 2021-06-23
godz. 12:00
Małopolskie 38/INF/U/21 „Remont systemu kontroli dostępu na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce” PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185979 2021-06-24
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa budynków dydaktycznych Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16),...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186873 2021-06-24
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. 1. Przedmiotem post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191654 2021-06-25
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku CZ-F (17-3), Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Zamówienie obejmuje: - roboty o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187724 2021-06-28
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. "Modernizacja instalacji SSP w budynku O/ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32" w zakresie: -Demontaż i utylizacja istniejącego system...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188589 2021-06-28
godz. 11:00
Małopolskie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji oddymiania trzech klatek schodowych w Pawilonie Ustronie oraz instalacji hydrantów w klatce schodowej przy windzie zgodnie z: Specyfika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8170389 2021-06-30
godz. 10:00
Mazowieckie Serwis Systemów Monitorowania GE Bently Nevada w PGE Energia Ciepła S.A Oddział nr 1 w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)