Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8205376 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Szafa metalowa certyfikowana (zmiana w opisie!) wraz z pomiarem PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szafa metalowa certyfikowana kl. S2 z z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193598 2021-06-18
godz. 12:00
Łódzkie Zakup hydrantu wewnętrznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup hydrantu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195528 2021-06-18
godz. 12:00
Łódzkie Bieżące utrzymanie i prace planowe dla systemów monitoringu emisji Hg na wszystkich blokach energetycznych do końca roku 2021 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189984 2021-06-18
godz. 14:00
Łódzkie Zakup i montaż elektronicznego systemu wydawania kluczy (Łódź, ul. Zamenhofa 2) dostawa i montaż elektronicznego systemu wydawania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189600 2021-06-21
godz. 10:00
Łódzkie Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim w Skierniewicach oraz mon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200723 2021-06-23
godz. 11:00
Łódzkie Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów należących do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Przemysłu Skórzanego w podziale na części Część 1 ˜Ochrona obiektu Łukasiewicz – Instytutu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209018 2021-06-23
godz. 12:00
Łódzkie Ochrona obiektów Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206619 2021-06-23
godz. 15:00
Łódzkie Gaśnica przewoźna proszkowa 25 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202002 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie KONSERWACJA i PRZEGLĄD SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206017 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa pakietów kryminalistycznych . Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów do pobierania i transportu próbek krwi. 2. Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208261 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Konserwacja i przegląd systemów zabezpieczenia technicznego, nr referencyjny 02/P/2021/KC PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162220 2021-06-28
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług usuwania awarii krytycznych i NIEkrytycznych oraz przeglądów konserwacyjno-serwisowych systemów i instalacji budynkowych zlokalizowanych w Centrum Kompetencyjnym IAS w Łodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203920 2021-06-29
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja Oddziału Zakaźno – Obserwacyjnego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, robót elektrycznych oraz wykonanie SS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187607 2021-06-30
godz. 15:00
Łódzkie ZAKUP, MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁĘCZYCANKA W ŁĘCZYCY.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198078 2021-07-01
godz. 10:00
Łódzkie Roboty budowlane mające na celu kompleksowe wykonanie w zakresie instalacji przeciwpożarowych 4 szt. klatek schodowych w budynku A Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)