Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8191358 2021-06-17
godz. 08:15
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim” - znak sprawy: G-2270-4/21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197491 2021-06-17
godz. 15:00
Lubelskie Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie konwojowania wartości pieniężnych przekazywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200634 2021-06-17
godz. 22:00
Lubelskie BATERIA DO BODYGARDA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191246 2021-06-18
godz. 14:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia audytu systemów kontroli dostępu (SKD) funkcjonujących w budynkach Sądu Rejonowego w Chełmie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192213 2021-06-21
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług ochrony i usług wsparcia grupy interwencyjnej Część 1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługi ochrony osób i mnienia świadczone na rzecz Sądu Rejonowego w Chełmie Część 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187918 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw systemów sygnalizacji pożaru[SSP] oraz zależnych i współdziałających z nim innych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181861 2021-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie – przystosowanie warunków do przepisów ppoż. 4.1. Przedmiot zamówienia dotyczy terenu działki nr 2424/11 i obejmuje: 4.1.1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202100 2021-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa konserwacji, pogotowia technicznego oraz napraw awaryjnych i konserwacyjnych szlabanów, kolczatek, bram wjazdowych i garażowych w miejscowościach Zamość, Lublin, Jawidz, Bezwola, Cheł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208715 2021-06-29
godz. 12:30
Mazowieckie Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie PGE EC S.A .Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Przedmiotem zamówienia są usługi w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8200400 2021-06-29
godz. 13:00
Lubelskie Renowacja zabytkowego kościoła w Tuchowiczu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu renowacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203125 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji systemów SSWiN i CCTV w Inspektoracie ZUS w Radzyniu Podlaskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203023 2021-06-30
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na modernizacji systemów SSWiN i CCTV w Inspektoracie ZUS w Radzyniu Podlaskim. roboty budowlane poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194839 2021-07-02
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej w Łomnej. Przedmiotem zamówienia są roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205282 2021-07-02
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego na terenie Kampusu Zachodniego UMCS przy ul. Głębokiej w Lublinie (Instytutu Pedagogiki, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202112 2021-07-07
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dostosowań do wymagań ppoż wraz z wykonaniem usługi konserwacji (w okresie gwarancji) w budynku LUW w Lublinie oraz w Chełmie Część 1 Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Poż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205501 2021-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego sprzętu przeciwpożarowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)