Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7898993 2021-01-15 Zachodniopomorskie Prace sprzątania i dozorowania stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów do nich przyległych w postaci trawników, chodników o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909295 2021-01-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Rozbudowa sieci monitoringu na terenie Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju Rewitalizacja Parku Zdrojowego - poprawa infrastruktury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908596 2021-01-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Rozbudowa sieci monitoringu na terenie Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju „Rewitalizacja Parku Zdrojowego – poprawa infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916185 2021-01-15
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Roboty remontowe instalacji elektrycznych, domofonowych i AZART w budynkach Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wg poniższego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890576 2021-01-18
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2021-20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905604 2021-01-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa wraz z instalacją systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny: 68/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890828 2021-01-18
godz. 11:00
Mazowieckie ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH DEPOZYTORÓW KLUCZY DLA ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898559 2021-01-18
godz. 11:00
Mazowieckie ZP-DA-24/20 Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego - nr sprawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7859125 2021-01-18
godz. 11:30
Mazowieckie Modernizacja systemu ppoż. na potrzeby obiektu TWR Szczecin Numer referencyjny: 304/PAŻP/2020/AZP Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906316 2021-01-18
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne. Wykaz asortymentu stanowiącego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901826 2021-01-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej p.poż. wraz z zasileniem energetycznym na terenie RZGO w Słajsinie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920636 2021-01-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Ochrona terenów podczas Debaty dotyczącej innowacyjnych rozwiązań w zakresie pszczelarstwa podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Ps...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923147 2021-01-19
godz. 12:05
Zachodniopomorskie DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ROZPOZNAWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH – PARKING REKTORATU US PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 System - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903385 2021-01-22
godz. 07:30
Zachodniopomorskie Dostawa odzieży specjalnej ppoż. na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej Numer referencyjny: ZP/18/2020 Dostawa odzieży specjalnej ppoż....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904159 2021-01-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Ochrona imprez plenerowych, targowych i sportowych organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913254 2021-01-22
godz. 10:15
Zachodniopomorskie Budowa instalacji monitoringu wizyjnego 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji monitoring...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891904 2021-01-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przetarg nieograniczony na remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie polegający na wykonaniu instalacji oddymiania klate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923076 2021-01-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Mieszkania wspomagane / treningowe w Kamieniu Pomorskim Dostawa wyposażenia do mieszkań wspomaganych/ treningowych w Kamieniu Pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918068 2021-01-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakład Aktywności Zawodowej Sławno Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji i montaż urządzeń p.poż. w budynku Podg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7876481 2021-01-31
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizację imprez. II. Opis przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905521 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zabezpieczenie miejsc postojowych w Szczecinie ul. Księcia Sambora 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905187 2021-02-02
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zabezpieczenie miejsc postojowych w Szczecinie ul. Księcia Sambora 4 Numer referencyjny: DZP-OS.2610.660.2020 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903990 2021-02-10
godz. 12:30
Zachodniopomorskie OCHRONA MIENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. Numer referencyjny: 15/ZP/2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897425 2021-02-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie wraz z podległymi urzędami i Zachodnio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)