Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: pomorskie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8176616 2021-06-14
godz. 08:00
Pomorskie Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi ochrony fizycznej osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184853 2021-06-14
godz. 09:30
Pomorskie Serwis instalacji słaboprądowej tj. systemów alarmowych, SKD, CCTV, instalacji antyoblodzeniowej, SSP i systemu oddymiania w Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177925 2021-06-14
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne polegające na: świadczeniu usługi ochrony fizycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8172613 2021-06-15
godz. 09:00
Pomorskie Elektryczne urządzenie obezwładniające TASER X26P.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173388 2021-06-15
godz. 11:00
Pomorskie Elektryczne urządzenie obezwładniające TASER X2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173980 2021-06-15
godz. 11:00
Pomorskie Elektryczne urządzenie obezwładniające TASER X2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189800 2021-06-17
godz. 13:00
Pomorskie Usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Państwowej Galerii Sztuki 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189650 2021-06-17
godz. 23:59
Pomorskie Dostawa amunicji na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167237 2021-06-18
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulic dla zadania Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187252 2021-06-18
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191544 2021-06-18
godz. 12:00
Pomorskie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz ochrona obiektów poprzez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192826 2021-06-18
godz. 13:30
Pomorskie Usługa stałej ochrony nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum Sopotu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług stałej ochrony nieru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162882 2021-06-20
godz. 00:00
Pomorskie Przebudowa instalacji hydrantowej p. poż. w budynku mieszkalnym. Wymiana poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych. Wymiana pionów instalacji zimnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187546 2021-06-21
godz. 10:00
Pomorskie Konserwacja i przegląd systemów alarmowych SAP w jednostkach podległych KWP w Gdańsku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Konserwacja i prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189513 2021-06-22
godz. 11:00
Pomorskie Ochrona mienia należącego do ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2023r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8158846 2021-06-23
godz. 10:00
Pomorskie Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń infrastruktury systemu Tristar na terenie Gdyni Numer referencyjny: EZP.271.18.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usł. utrzymania i konserwacji urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187238 2021-06-23
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Parter niski. a) wymiana drzwi do kotłowni pom.0.16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174519 2021-06-24
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja systemu BMS w budynku WETI B Politechniki Gdańskiej wraz z rozbudową o urządzenia w budynku WETI A oraz przeprowadzenie w okresie obowiązywania gwarancji przeglądów serwisowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)