Przetargi i zamówienia - Ochrona, obiekty wojskowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7532123 2020-07-31
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU WIETRZENIA GALERII NAD TEG HALI SEGMENTU BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA PRZY WYKORZYSTANIU ISTNIEJĄCEJ WENTY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606128 2020-08-03
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług ochrony osób i mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją obiektów na terenie Uniwers...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616791 2020-08-05 Mazowieckie Wykonanie systemu telewizji dozorowej w/w budynku. a) zabudowa 3 szt kamer (zasięg min. 50m, rozpoznawalność twarzy w dzień i nocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617750 2020-08-05
godz. 09:30
Zachodniopomorskie EP/32/2020/4 Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553323 2020-08-05
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie serwisu i napraw pogwarancyjnych urządzeń rentgenowskich na potrzeby: • Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku- Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614129 2020-08-05
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tczów Numer referencyjny: GPR.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614119 2020-08-05
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa Systemu Ochrony Obwodowej do Aresztu Śledczego w Słupsku Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614447 2020-08-05
godz. 10:00
Śląskie Konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania znajdujących się w budynku Komendy Powiatowej Policji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622253 2020-08-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa 7 szt. systemu bezdotykowego pomiaru temperatury z funkcją rozpoznawania twarzy i kontroli dostępu do jednostek ZDZ w Kiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7594315 2020-08-05
godz. 10:45
Wielkopolskie Modernizacja istniejącej instalacji domofonowej na instalację wykonaną w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615703 2020-08-05
godz. 11:00
Wielkopolskie ON.2713.39.2020 ON.2713.39.2020 Zakup artykułów do systemu monitoringu do świetlicy wiejskiej w Izbicach w ramach projektu "Wieś I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615654 2020-08-05
godz. 11:00
Wielkopolskie ON.2713.39.2020 ON.2713.39.2020 Zakup artykułów do systemu monitoringu do świetlicy wiejskiej w Izbicach w ramach projektu "Wieś I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7594391 2020-08-05
godz. 11:15
Wielkopolskie Modernizacja istniejącej instalacji domofonowej na instalację wykonaną w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7594394 2020-08-05
godz. 11:45
Wielkopolskie Modernizacja istniejącej instalacji domofonowej na instalację wykonaną w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585009 2020-08-05
godz. 12:00
Lubuskie " Odtworzenie systemu monitoringu emisji spalin EC1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611473 2020-08-05
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa wraz z wymianą osprzętu i urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614196 2020-08-05
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa agregatu proszkowego AP250Z ABC na przyczepie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566321 2020-08-05
godz. 13:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Admini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622336 2020-08-05
godz. 14:00
Świętokrzyskie Zakup instalacji alarmowej dla Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Senio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620609 2020-08-05
godz. 15:00
Mazowieckie 53-W6-2020 Dostawa wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do systemów bezpieczeństwa PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 KONCENTRATOR RI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621734 2020-08-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie dostawa sprzętu strażackiego pn.: Uzupełnienie strat sprzętowych jednostek OSP w gminie Daleszyce powstałych w skutek udziału w dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622222 2020-08-06
godz. 00:00
Mazowieckie Konserwacja, usuwanie awarii i skutków dewastacji systemów p.poż.-urządzenia i instalacje gaśnicze w budynkach przy ul. Mickiewicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615203 2020-08-06
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zaprojektowanie i wykonanie systemu telewizji dozorowej w Inspektoracie ZUS w Końskich oraz w Biurze Terenowym w Sandomierzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616462 2020-08-06
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611693 2020-08-06
godz. 09:45
Małopolskie Dostawa i montaż szlabanów parkingowych oraz montaż automatyki SOS do bram przesuwnych i szlabanu drogowego oraz rozbudowa ogrodze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7604092 2020-08-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606680 2020-08-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa instalacji przeciwpożarowej z wymiana hydrantów w budynku biurowym - Iława Wodna 1 rodzaj zamówienia: Rb-roboty budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608137 2020-08-06
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu F.A.S.T/ATE/ACH w wersji „high-cut” Numer referencyjny: 132/Cut/20/TJ/PMP Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610823 2020-08-06
godz. 10:00
Śląskie ZP-20-092US CAŁODOBOWA OCHRONA MIENIA SPSKM PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614082 2020-08-06
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana 20 sztuk sprawdzarek biletowych zamontowanych przy wejściach na sektory C1, C2, C3, C4 i C5 trybuny północnej Stadionu Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)