Przetargi i zamówienia - Ochrona, uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
5402767 2024-05-19
godz. 07:45
Śląskie „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418689 2020-05-22
godz. 08:00
Małopolskie Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze turystyczno-gastronomicznym Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416909 2020-05-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dodatkowego wyposażenia dla strażaków Państwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416919 2020-05-12
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawa urządzeń perymetrycznych Numer referencyjny: 10/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem zamówienia jest:a) w ramach zamówienia podstawow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412933 2020-05-11
godz. 14:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na modernizację sieci p.poż. na instalacji alkoholi i aldehydów w JB Oxoplast – I etap 1. droga M/N w pas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417000 2020-05-11
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Usługa – serwisowanie systemów dozorowo-wykrywczych i gaśniczych na jednostkach pływających MW w latach 2020–2023 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416795 2020-05-08
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie przeglądów oraz czynności serwisowych i konserwacyjnych instalacji niskoprądowych systemów zabezpieczeń, tj. systemów te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415041 2020-05-08
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa naboi Numer referencyjny: 3/20/PA Dostawa 770 000 sztuk naboi 9 x 19 mm pistoletowych Parabellum typu TFMJDostawa 770 000 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7106077 2020-05-08
godz. 00:00
Wielkopolskie System monitoringu 056-BR2-2019 System monitoringu Cel zamówienia System monitoringu Przedmiot zamówienia System monitoringu Zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413312 2020-05-07
godz. 12:30
Łódzkie Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/21/2020 Warunki udziału wykonawcy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413454 2020-05-07
godz. 12:30
Łódzkie ZP/21/2020 Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411517 2020-05-07
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa systemów ochrony perymetrycznej w ramach Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina Numer referencyjny: 4/WŁiI/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407824 2020-05-06
godz. 10:00
Opolskie 1. Wymiana agregatu pompowego nr 2 wraz z zasuwą na pompowni ppoż. w Wydziale Alkoholi w Jednostce Biznesowej Oxoplast 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406418 2020-05-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Ochrona mienia i usługi sprzątania świadczone w siedzibie Nadleśnictw Głogów na lata 2020–2023 Numer referencyjny: SA.270.5.2020 U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409900 2020-05-05
godz. 09:00
Śląskie Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego Numer referencyjny: DZ.3321.113.2019 Zad. 1 – Badania urządzeń elektrycznych średniego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406457 2020-05-04
godz. 09:50
Mazowieckie Usługa konserwacji i serwisu, modernizacji lub rozbudowy systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408180 2020-05-04
godz. 08:00
Małopolskie Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznym. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415666 2020-04-30
godz. 13:00
Podkarpackie Dostosowanie monitoringu wizyjnego bunkra odpadów w instalacji ITPOE do obowiązujących przepisów prawnych dla PGE Energia Ciepła O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396921 2020-04-30
godz. 12:00
Wielkopolskie Modernizacja trzech grupowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych wraz z wykonaniem monitoringu Zamówienie obejmuje: - sporządzenie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415630 2020-04-30
godz. 12:00
Mazowieckie 27/AT/20 Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku D

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418279 2020-04-30
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonanie monitoringu klatki schodowej i otoczenia w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 42 w Dzierżoniowie. Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403174 2020-04-30
godz. 09:30
Lubelskie Dostosowanie budynku szkoły do przepisów Ppoż. 1. Przedmiotem zamówienia jest Roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418902 2020-04-30
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401101 2020-04-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie monitoringu wizyjnego na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 3-3b w Oleśnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404674 2020-04-29
godz. 12:00
Wielkopolskie Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404757 2020-04-29
godz. 12:00
Mazowieckie „Usługa utrzymaniowo-serwisowa oraz wykonywanie pomiarów radiowych sieci GSM-R” Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03427/00362/20/P Us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415604 2020-04-28
godz. 13:00
Śląskie 340000/271/2/2020-ZAP całodobowa ochrona osób i mienia w budynkach będących własnością Zamawiającego tj. w Oddziale Zakładu Ubezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399323 2020-04-28
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa przewoźnych jednostek nadzoru Numer referencyjny: 5/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa przewoźn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401000 2020-04-28
godz. 10:00
Pomorskie Ochrona portu morskiego w Gdyni w latach 2020–2024 Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-8/KJ/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje w szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416318 2020-04-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PZP.262.26.2020.RIR PZP.262.26.2020.RIR MONITORING MAGAZYNOWANIA ODPADÓW wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)