Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - Ochrona, uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7418433 2020-04-10
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostarczenie i montaż szlabanów, Animex Morliny 1. Dostarczenie szlabanów 1 szt. 2. Montaż szlabanów na dwóch posterunkach 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411885 2020-04-14
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia są usługi portierskie, ochrony osób i mienia oraz monitorowania Budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402419 2020-04-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409579 2020-04-17
godz. 09:15
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, monitoringu elektronicznego oraz konserwacji systemów w obiektach Izby Administ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415274 2020-04-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Ochrona mienia Zakładu Utylizacji Odpadów Numer referencyjny: DN-ZP-PN-06/2020 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387603 2020-04-17
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz Portu Lotniczego Olszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418941 2020-04-17
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu pożarniczego dla WSP – postępowanie nr 29/D Numer referencyjny: 29/D 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415328 2020-04-22
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku – etap III Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416318 2020-04-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PZP.262.26.2020.RIR PZP.262.26.2020.RIR MONITORING MAGAZYNOWANIA ODPADÓW wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)