Przetargi i zamówienia - Ochrona, uzdatnianie wody, Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7515344 2020-07-06
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa przystanków autobusowych z dostosowaniem dla osób NIEpełnosprawnych w Gminie Andrychów Numer referencyjny: BZP.271.14.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510659 2020-06-05
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Usługi ochrony osób i mienia w PGE GiEK S.A. Zamawiający zwraca się z prośbą o udział w niniejszym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493995 2020-06-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych syren alarmowych Numer referencyjny: OK-III.272.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest: Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501625 2020-06-08
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie centralnego systemu monitoringu wizyjnego wejść do obiektów, centralnego systemu kontroli dostępu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489403 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP w Rozbitym Kamieniu” Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514938 2020-06-10
godz. 00:00
Śląskie Zakup usług przeglądu i konserwacji systemów zabezpieczeń SSWiN, SKD, SVD i CCTV w budynkach prokuratur okręgu bielskiego wymienio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513706 2020-06-15
godz. 11:00
Podkarpackie „Dostawa sprzętu i wyposażenia ochronnego dla potrzeb OSP Bircza i OSP Sufczyna w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu i wyposażeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519759 2020-06-11
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507999 2020-06-12
godz. 12:00
Dolnośląskie STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - Demontaż istniejącej stolarki, dostawa i montaż nowych drzwi p.poż. oraz okien p.poż. w ramach inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509180 2020-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa Numer referencyjny: DZP-271-21/20/MSIM Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511046 2020-06-19
godz. 09:00
Małopolskie Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego na dz. nr 1465 i 1471 obr. 0001 Brzesko. Numer referencyjny: ZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511317 2020-06-15
godz. 10:00
Świętokrzyskie OCHRONA I ZABEZPIECZENIE TERENU BAZY WEŁECZ ORAZ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH W ZBLUDOWICACH Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498903 2020-06-09
godz. 00:00
Opolskie Wykonanie systemu przywoławczego w budynku hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych ul. Wielka 2 Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442215 2020-06-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Instalacja elektronicznych depozytorów na klucze” na terenie kompleksu Inowrocław i Latkowo – zadanie 11766”. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509166 2020-06-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie sprawa 73/PA/2020 Wykonanie robót elektrycznych oraz instalacji domofonowej w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516687 2020-06-05
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa i modernizacja systemu SAP w ramach adaptacji pomieszczenia na potrzeby rozdzielni R4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5402767 2024-05-19
godz. 07:45
Śląskie „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509404 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”1.1. Gaśnica proszkowa GP 6 x ABC (do 245 kV) o skutecznoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511340 2020-06-16
godz. 09:30
Mazowieckie Fizyczna ochrona obiektów, osób i mienia Numer referencyjny: ZP/IHAR-PIBZD.PN.U.04.2020 Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487102 2020-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Budowa ścian oddzielenia przeciwpożarowego na Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7471224 2020-06-15
godz. 12:00
Dolnośląskie Wdrożenie usług systemu Smart City w Gminie Chocianów" - etap I Numer referencyjny: RU.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486841 2020-06-04
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517533 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup usług przeglądu i serwisu instalacji przeciwpożarowych zlokalizowanych w serwerowniach ARiMR zlokalizowanych w Lublinie, któ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500228 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie DEZ.26.045.2020 świadczenie kompleksowej usługi ochrony obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514782 2020-06-17
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usługi ochrony fizycznej Domu Studenta Skrzat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514780 2020-06-19
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usługi ochrony mienia wraz z obsługą portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508772 2020-06-15
godz. 12:00
Małopolskie MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W SZKOLE W JURKOWIE Numer referencyjny: UG.ZZ.271.18.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504344 2020-06-10
godz. 10:00
Śląskie FL/N/PN/244/2020 „Zabudowa instalacji odpylania i p.poż. stref wybuchowych na przenośnikach taśmowych S1, S2, S3 i S4 w ZW Nowa Dą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517676 2020-06-08
godz. 07:00
Śląskie Wkładka do zamków nawierzchniowych [TR/H/568 ] 1. wkładka do zamków nawierzchniowych WK002 typ łucznik + 12 kluczy 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520050 2020-06-08
godz. 08:00
Śląskie Wkładka do zamków nawierzchniowych [TR/H/568 ] 1. wkładka do zamków nawierzchniowych WK002 typ łucznik + 12 kluczy 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)