Przetargi i zamówienia - Ochrona, uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7486841 2020-06-04
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489403 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP w Rozbitym Kamieniu” Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504060 2020-06-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Zakup systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z montażem w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466800 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 161/2020 Celem zamówienia 161/2020 jest zakup i dostawa akcesoriów p.poż stanowiących elementy wykończenia prototyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466802 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 162/2020 Celem zamówienia 162/2020 jest zakup i dostawa akcesoriów p.poż stanowiących elementy wykończenia prototyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466803 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 163/2020 Celem zamówienia 163/2020 jest zakup i dostawa akcesoriów p.poż stanowiących elementy wykończenia prototyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509428 2020-06-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż systemu antywłamaniowego do GDDKiA Oddział w Szczecin Rejon Stargard Obwód Drogowy w Kluczewie, ul. Okulickiego; ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512684 2020-06-08
godz. 06:00
Śląskie Dostawa środka do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi do Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517676 2020-06-08
godz. 07:00
Śląskie Wkładka do zamków nawierzchniowych [TR/H/568 ] 1. wkładka do zamków nawierzchniowych WK002 typ łucznik + 12 kluczy 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509151 2020-06-08
godz. 08:00
Podkarpackie Usługi dozorowania Numer referencyjny: ZP/15/2020 Przedmiotem zamówienia jest dozorowanie obiektów Zamawiającego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520050 2020-06-08
godz. 08:00
Śląskie Wkładka do zamków nawierzchniowych [TR/H/568 ] 1. wkładka do zamków nawierzchniowych WK002 typ łucznik + 12 kluczy 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500228 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie DEZ.26.045.2020 świadczenie kompleksowej usługi ochrony obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509404 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”1.1. Gaśnica proszkowa GP 6 x ABC (do 245 kV) o skutecznoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501625 2020-06-08
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie centralnego systemu monitoringu wizyjnego wejść do obiektów, centralnego systemu kontroli dostępu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506571 2020-06-08
godz. 09:30
Łódzkie Całodobowa kompleksowa ochrona mienia i obsługa portierni dla Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483234 2020-06-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 17/UPT/20 Usługa polegająca na wykonaniu programu inwestycji wraz z operatem ochrony przeciwpożarowej dla zadania polegającego na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494197 2020-06-08
godz. 10:00
Łódzkie Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie I Wydziału Pracy Środowiskowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498415 2020-06-08
godz. 10:00
Małopolskie Naprawa systemów p.poż. w wybranych kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 WOG.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503974 2020-06-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na kompostowni osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Polskiej Wsi k/Mrągow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481197 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506552 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie „Dostawa narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem dla jednostek OSP gminy Konstancin-Jeziorna” Część nr 1: Zakup sprzętu ratownicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509068 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie ochrona mienia Numer referencyjny: 225/NZ/2020 Krótki opis zamówienia: Przewidywana liczba godzin ochrony w okresie obowiązywania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510045 2020-06-08
godz. 10:00
Śląskie Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510187 2020-06-08
godz. 10:00
Opolskie Usługi ochrony fizycznej siedziby GDDKiA Oddział w Opolu świadczone w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 01.07.2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510687 2020-06-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Przegląd okresowy instalacji hydrantowej w budynku Posterunku Policji w Przemkowie. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przegląd - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516642 2020-06-08
godz. 10:00
Śląskie 1 BHPPPOŻ Przegląd i konserwacja systemu wczesnej detekcji tlenia ADICOS na instalacji nawęglania bloku ZWB EC1 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517385 2020-06-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Kłódki K350 w ujednoliceniu LOB - dostosowane do wzoru klucza stosowanego w MPK 1. Kłódka K350 LOB ASSA ABLOY w ujednoliceniu wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461205 2020-06-08
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup 1 300 kpl. hełmów kuloodpornych z opcją zwiększenia do 2 100 kpl. Numer referencyjny: 11/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505812 2020-06-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa świadczenia ochrony fizycznej wraz z usługami dodatkowymi na rzecz Sądu Okręgowego we Włocławku i Sądu Rejonowego we Włocła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508934 2020-06-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)