Przetargi i zamówienia - Ochrona, sprzęt i instalacje p-poż - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8185090 2021-06-14
godz. 08:00
Mazowieckie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa klap oddymiających w budynku nr 10 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie Zgodnie z opisem powyżej. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183972 2021-06-14
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przegląd konserwacja oraz badania wydajności przeciwpożarowej sieci hydrantowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184853 2021-06-14
godz. 09:30
Pomorskie Serwis instalacji słaboprądowej tj. systemów alarmowych, SKD, CCTV, instalacji antyoblodzeniowej, SSP i systemu oddymiania w Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153188 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku UJ CM przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (III e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8163761 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru Cerberus – wymiana central systemu Algorex na system Sinteso. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174020 2021-06-14
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw stałych urządzeń gaśniczych aerozolowych w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w latach 2021-2023. Zgodnie z SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185491 2021-06-14
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PK/154/2021 Opracowanie ekspertyzy z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych dostosowania budynku głównego Szpitala Miejskiego św. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188268 2021-06-14
godz. 10:00
Dolnośląskie Wymiana eksploatowanych przez PGKGL Sp. z o.o. zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w miejscowościach Gminy Lubin (06/ZS/2021)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188241 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa hydrantów nadziemnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8175128 2021-06-14
godz. 11:44
Wielkopolskie Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173485 2021-06-14
godz. 12:00
Lubelskie Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177389 2021-06-14
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie prac związanych z oznakowaniem drogi pożarowej oraz parkingu na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184210 2021-06-14
godz. 12:00
Lubelskie Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych (badanie ciśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8170278 2021-06-14
godz. 13:00
Małopolskie Zakup wyposażenia dla OSP Wielmoża 1. Ładowarka CTEK 24V - 1 szt. lub tożsame 2. Ładowarka CTEK 12V - 1 szt. lub tożsame 3. Zestaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187589 2021-06-14
godz. 16:00
Mazowieckie 10949621 - Środek pianotwórczy Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór dostawcy środka gaśniczego FLUOR-S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191173 2021-06-14
godz. 22:00
Lubelskie SZAFKA HYDRANTOWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177924 2021-06-15
godz. 08:00
Śląskie Dostawa, zaprogramowanie i uruchomienie wraz z niezbędnym osprzętem stacji operatorskiej, aplikacji wizualizacji SSP oraz SSWiN i KD (...), dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach Przedmiotem nini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193524 2021-06-15
godz. 08:00
Śląskie Wyposażenie różne Przebijaki do skóry YATO YT-3591 2 komplet Smarownica ręczna BAHCO BOD5450 1 szt. Końcówki nasuwane do smarowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180208 2021-06-15
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (GCBA) dla potrzeb OSP Wodynie’’. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177842 2021-06-15
godz. 10:00
Śląskie "Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna " - zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna Część 1 w zakresie części I: Motopompa M16/8-2szt.,Motop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182962 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w budynkach Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182960 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Bieżąca konserwacja i przegląd zgodnie z DTR producenta urządzeń oraz nadzór i utrzymanie w sprawności: systemu sygnalizacji pożar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8141356 2021-06-15
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji alarmu pożarowego i alarmu napadowego w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189342 2021-06-15
godz. 11:00
Łódzkie Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Łódź - Andrzejów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173314 2021-06-15
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie modernizacji instalacji przeciwpożarowej na Terminalu Gazu Płynnego w Płocku. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złoże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184766 2021-06-16
godz. 09:00
Śląskie „Wymiana hydrantów wzdłuż drogi pożarowej na powierzchni kopalni SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”. (dotyczy 4 kompletnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184242 2021-06-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz zasilanie elektrycznego OZE wraz z dodatkowym wyposażeniem PAD dla Nadleśnictwa Łobez Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dostrzegal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8170738 2021-06-16
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych dla zadnia inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4” 1. Zakres zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190273 2021-06-16
godz. 10:11
Wielkopolskie Dostawa i montaż wyłącznika ppoż FRX100 z przyciskiem ppoż

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8171117 2021-06-16
godz. 11:00
Małopolskie Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)