Przetargi i zamówienia - Ochrona, obsługa techniczna nieruchomości - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7917025 2021-01-18 Mazowieckie Konserwacja półroczna, konserwacja i przegląd techniczny (roczny), usuwanie awarii oraz demontaż, montaż i wymiana technicznych ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904077 2021-01-18
godz. 08:30
Małopolskie rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory głosowe - KC-zp.272-744/20 Numer referencyjny: KC-zp.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919525 2021-01-18
godz. 08:32
Wielkopolskie Świadczenie usług serwisu technicznego celem zapewnienia ciągłości pracy systemu monitoringu wizyjnego w systemie telewizji dozoro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890576 2021-01-18
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w latach 2021-20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909272 2021-01-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Konserwacja, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń alarmowych i telewizyjnych systemów nadzoru Zadanie nr 1 Konserwacja, b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887807 2021-01-18
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa - dostosowanie budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918401 2021-01-18
godz. 09:00
Małopolskie ZP.26.2.1.2021 Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji sytemu oddymiania w Pawilonie D i Pawilonie E ZZOZ w Wadowicach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920108 2021-01-18
godz. 09:00
Śląskie Dostawa spienionego Inhibitora górniczego antypirogenicznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903669 2021-01-18
godz. 09:30
Mazowieckie Świadczenie usługi zabezpieczenia sprawności elementów elektryczno - mechanicznych wchodzących w skład technicznych urządzeń wspom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897025 2021-01-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych jednostek Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898485 2021-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie USŁUGA OCHRONY W FORMIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO ORAZ USŁUGA POLEGAJĄCA NA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE FIZYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI ZNAJD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895302 2021-01-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych jednostek Numer referencyjny: 0201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900345 2021-01-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa ochrony w formie zabezpieczenia tech. oraz usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej NIEruchomości znajdujących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908918 2021-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905580 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905604 2021-01-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa wraz z instalacją systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny: 68/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916616 2021-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890828 2021-01-18
godz. 11:00
Mazowieckie ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH DEPOZYTORÓW KLUCZY DLA ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898559 2021-01-18
godz. 11:00
Mazowieckie ZP-DA-24/20 Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego - nr sprawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900334 2021-01-18
godz. 11:00
Mazowieckie Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-DA-24/20 Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913246 2021-01-18
godz. 11:00
Świętokrzyskie Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż. D.S. FAMA oraz wymiana hydrantu nadziemnego przy budynku Wydziału Nauk ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919672 2021-01-18
godz. 11:00
Łódzkie DZP.26.1.1.2021 Wykonanie przeglądu i konserwacji systemów (zwanych również urządzeniami), w skład których wchodzą systemy oddymia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7859125 2021-01-18
godz. 11:30
Mazowieckie Modernizacja systemu ppoż. na potrzeby obiektu TWR Szczecin Numer referencyjny: 304/PAŻP/2020/AZP Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7876391 2021-01-18
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw awaryjnych Systemów Sygnalizacji Pożaru, Systemów oddymiania oraz detekcji CO, ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885561 2021-01-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa środków gaśniczych, różnego sprzetu gaśniczego, mundurów strażackich. Realizacja w pięciu pakietach. Numer referencyjny: 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892645 2021-01-18
godz. 12:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa 16 sztuk szlabanów Came w 8 obiektach MPO, zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906316 2021-01-18
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne. Wykaz asortymentu stanowiącego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905044 2021-01-18
godz. 12:00
Śląskie Ochrona mienia i monitoring obiektów Zamawiającego: a. przy ulicy Bażanciej 40 w Żorach, w dni powszednie od godz. 15.30 do 7.30 o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908478 2021-01-18
godz. 12:00
Świętokrzyskie FIP.271.3.19.2020.AS7 Uzupełnienie i usprawnienie systemu monitoringu w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901437 2021-01-18
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa środka pianotwórczego dla WSP i proszku gaśniczego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)