Przetargi i zamówienia - Ochrona, artykuły, osprzęt - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7973115 2021-02-26 Śląskie Usługa codziennego odbioru i przeliczania gotówki, asystowanie przy poborze i konwój pracownika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7978601 2021-02-26 Małopolskie Dodatkowe wyposażenie serwerowni z niezbędnymi pracami remontowo - budowlanymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7964763 2021-02-26 Śląskie Wykonanie wzorcowania/sprawdzenia mierników rejestratorów oraz środków ochrony przeciwporażeniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971565 2021-02-26
godz. 09:00
Mazowieckie Centralki przeciwpożarowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7961738 2021-02-26
godz. 09:00
Podlaskie Bliżej dziecka - nowe spojżenie na edukację przedszkolną Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7962430 2021-02-26
godz. 09:00
Podlaskie Bliżej dziecka - nowe spojżenie na edukację przedszkolną Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7964994 2021-02-26
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa sprzętu IT, systemu RCP, elektronicznego depozytora kluczy, systemu dostępu, centrali telefonicznej VOIP oraz świadczenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7980584 2021-02-26
godz. 09:00
Śląskie Dostawa Gaśnic Gazowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2021 roku. Gr. mat. 292-6 - kopia 1 GAŚNICA GAZOWA GH-2X ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974747 2021-02-26
godz. 09:45
Małopolskie Wymiana wkładek zamków pomieszczeń części wspólnych tzw. centralny klucz w 9 budynkach wielorodzinnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971880 2021-02-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973431 2021-02-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie " Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976404 2021-02-26
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi ochrony fizycznej w budynku dworca PKP Pabianice w okresie zimowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952471 2021-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie szlabanu na wjeździe do parkingu i sięgacza przy ul. Szaserów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7960253 2021-02-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie RIR.21.12.2021 Wykonanie nowej linii światłowodowej przesyłającej sygnał z kamer monitoringu zamontowanych na słupie za budynkiem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7968922 2021-02-26
godz. 10:00
Mazowieckie Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń SDIP: wyświetlaczy, urządzeń megafonowych, zegarów, kamer monitoringu oraz elementów wyżej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7969115 2021-02-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest „Stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977941 2021-02-26
godz. 10:30
Łódzkie Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji, napraw i sprzedaży gaśnic oraz przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973228 2021-02-26
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa i montaż systemu dostępu do parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952827 2021-02-26
godz. 11:00
Śląskie Świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie obiektów CEZ Chorzów S.A. w latach 2021, 2022, 2023 i 2024 Świadczenie usług oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973198 2021-02-26
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie kompleksowej usługi całodobowej ochrony budynku Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Elblągu OG.252-1/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977853 2021-02-26
godz. 12:00
Pomorskie Usługa całodobowego radiowego monitoringu systemu alarmowego (cichy alarm) oraz interwencje załóg patrolowych dla obiektu Ośrodka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977299 2021-02-26
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia budynku i osób a także całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7978970 2021-02-26
godz. 12:00
Dolnośląskie A310/R/BPHW/4/2021 Doposażenia drzwi Ppoż w system automatycznego zamykania oraz zintegrowanie z centrala sygnalizacji pożarowej t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7979204 2021-02-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Obsługę i utrzymanie w pełnej gotowości i sprawności technicznej kompletów urządzeń do monitorowania zagrożenia ppoż. na terenie N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7946952 2021-02-26
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup elektronicznego systemu bezpieczeństwa dla obiektu NATO Informacje o przetargu Nr ref.: RFQ-CO-115317-ESS Klauzula tajności-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7962805 2021-02-26
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont przy ul. Warmińskiej 8 w Olsztynie wykonanie prac remontowo-konserwatorskich: R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981376 2021-02-26
godz. 12:00
Małopolskie Obsługa i serwis centrali przeciwpożarowej typu POLON 4200 wraz ze wszystkimi czujkami oraz oświetlenia awaryjnego w budynku willi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982238 2021-02-26
godz. 12:00
Mazowieckie Wymiana oraz montaż kamer monitoringu wizyjnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7970312 2021-02-26
godz. 13:00
Śląskie Wykonywanie bieżących przeglądów/konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO - Bosh Praesideo) i Systemu Sygnalizacji Poża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7958209 2021-02-26
godz. 13:00
Śląskie Sygnalizacja p.poż w tunelach kablowych wydziału P2. [ P2/DK/US/440/2020 ] 1. Opracowanie projektu i wykonanie instalacji sygnali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)