Przetargi i zamówienia - Ochrona, Mechanika i metalurgia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7502243 2020-06-03 Śląskie O.KA.F-2.2415.46.2020 Świadczenie usługi polegającej na stałej (całodobowej) ochronie osób i mienia w siedzibie oraz wokół siedzib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487083 2020-06-03
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych dla zadnia pn.: „Wykonanie instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487855 2020-06-03
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie projektu dla dostosowania instalacji hydrantowej do wymogów p.poż. wraz z wykonaniem instalacji zgodnie z zatwierdzonym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505266 2020-06-03
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawę hydrantów oraz materiałów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503084 2020-06-03
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa domofonu na nastawnię dysponującą st. Laskowice Pom. Zakup domofonu na nastawnię dysponującą st. Laskowice Pom.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489208 2020-06-03
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia. Numer referencyjny: FZ.271.1.2.2020 Przedmiot zamówienia realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496099 2020-06-03
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 21/D/20 Zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502237 2020-06-03
godz. 10:00
Śląskie ZP/274/2020 Remont instalacji hydrantowej w Miejskim Przedszkolu nr 51 przy ul. Rolnej 41 w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501756 2020-06-03
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi ochrony fizycznej, ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacji sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7454972 2020-06-03
godz. 10:30
Mazowieckie Zakup masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami Numer referencyjny: 12/BF/BTiZ/20 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499802 2020-06-03
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa szaf stalowych klasy A i klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych Numer referencyjny: ZP/46/2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489139 2020-06-03
godz. 11:00
Dolnośląskie „Dostosowanie budynku głównego Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu do wymogów ochrony p.poż. poprzez poprawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494472 2020-06-03
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż elektronicznych depozytorów kluczy w budynku administracyjnym TJE Kraków i w Pogórskiej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500774 2020-06-03
godz. 11:00
Pomorskie PWK nr WU/109/2020/PP - Remont sieci p.poż. - wymiana wytypowanych fragmentów rurociągów 1. Remont sieci p.poż. - wymiana wytypow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503299 2020-06-03
godz. 11:00
Świętokrzyskie Ochrona fizyczna świadczona dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489374 2020-06-03
godz. 12:00
Podkarpackie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Krosno, Muzeum Podkarpackie, Pałac Biskupi (XIVw.): montaż instalacji przeciwwła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503256 2020-06-03
godz. 12:00
Małopolskie Naprawa Systemu Kontroli Dostępu w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496576 2020-06-03
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Nadzór nad elektronicznymi systemami alarmowymi kontroli i powiadamiania w Parku Wodnym Koszalin Numer referencyjny: DZP.261.6.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505543 2020-06-03
godz. 12:00
Lubelskie Zdobycie informacji cenowej dotyczącej utrzymania systemu monitoringu szlaku na dziesięciu lokomotywach serii ST40s przez okres 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491160 2020-06-03
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w zasobach Grodzkiej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500969 2020-06-03
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania i próba wyłącznika pożarowego wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503241 2020-06-03
godz. 15:00
Opolskie RG.7010.2.7.2020.KRG Realizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503085 2020-06-04
godz. 08:33
Mazowieckie Dostawa materiałów niezbędnych do zabezpieczenia przed kradzieżą lub włamaniem do pomieszczeń magazynowych i służbowych w ISE Toru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486841 2020-06-04
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504415 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie ZPiZP.26.10.2020 Świadczenie usługi w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i osób w obiektach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505923 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i montaż systemu jednego klucza w obiektach Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy we Wrocławiu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463690 2020-06-04
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja instalacji p-poż w budynkach 13A i 13B- projekt 1. Modernizacja instalacji ppoż. w budynku 13A 1 usługa 2. Moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481156 2020-06-04
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa obsługa w tym przeglądy, bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii systemów i instalacji przeciw pożarowych. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489033 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa oświetlenia oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie kąpieliska Krubin w ramach zadania ,,Rewitalizacja i zagospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489403 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP w Rozbitym Kamieniu” Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)