Przetargi i zamówienia - Ochrona, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6764539 2019-05-22 Lubuskie PRZEPROWADZENIE WIZYT STUDYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764814 2019-05-22 Warmińsko-Mazurskie Zakup manipulatora pirotechnicznego, teleskopowego TM 600

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766419 2019-05-22 Podlaskie Poszukuję kierownika budowy - Białowieża Poszukuję kierownika budowy - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766459 2019-05-22 Mazowieckie Poszukuję inspektora nadzoru - Kiełczew, Małkinia Górna Zlecę pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn: "termomode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766469 2019-05-22 Lubelskie Poszukuję inspektora nadzoru - Dołhobyczów Zlecę pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Rewitalizacja zdegrad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766482 2019-05-22 Mazowieckie Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego - Karczew Zlecę pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766488 2019-05-22 Małopolskie Zlecę pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Ropa Zlecę pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766489 2019-05-22 Wielkopolskie Poszukuję architekta - Leszno Poszukuję architekta - zlecę zaprojektowanie 6-7 pomieszczeń. Zainteresowanych proszę o kontakt. Poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766799 2019-05-22 Mazowieckie 261/6/2019 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego zwanego dalej „PFU” wraz z oszacowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767405 2019-05-22 Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji termomodernizacji czterech budynków mieszkalnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768243 2019-05-22 Dolnośląskie Opracowanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku starej części byłego Gimnazjum w Bierutowie przy ulicy Kolejow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6773747 2019-05-22 Lubelskie Opracowanie grupowej dokumentacji projektowo - kosztowej odrębnie dla następujących zadań: Zadanie 1. Kolektory słoneczne czyste ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774737 2019-05-22 Zachodniopomorskie Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778358 2019-05-22 Dolnośląskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi obejmującymi remont wraz z przebudową części b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6773785 2019-05-22
godz. 07:50
Śląskie 1/r/k/05/19 Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Przebudowa mostu nad rzeką Pszczynką w ciągu ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6686647 2019-05-22
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami gazowymi Strzelno ul. Św. Ducha Zakres r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6729094 2019-05-22
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 133A, 133DE, 133C Wykonanie projektu budowlanego zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6729095 2019-05-22
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Łódź ul. Żniwna do pos. 4/8 Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754345 2019-05-22
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na zmianę sposobu użytkowania 3 sztuk lokali użytkowych na lokale mieszkalne dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6756808 2019-05-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 386/U/19/Oddział Toruń Wykonanie okresowych przeglądów systemu sygnalizacji pożaru obiektów administrowanych przez ENERGA-OPERATOR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6756806 2019-05-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 393/P/19/Toruń wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Świerczynki Łysomice gmina wiejska nr dział.: 226/1,226/2,227/1 spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6756284 2019-05-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 391/P/19/Toruń wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Krobia Lubicz gmina wiejska nr dział.: 75/5 wykonanie dokumentami pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758921 2019-05-22
godz. 08:00
Pomorskie 572/W/19/Wejherowo wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Dębki Krokowa gmina wiejska sprawa ZN/2924/363...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758925 2019-05-22
godz. 08:00
Pomorskie 573/P/19/Gdańsk wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Krynicka nr dzial.: 20-247/11, 20-24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759471 2019-05-22
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759470 2019-05-22
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759466 2019-05-22
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW wraz z robotami budowlanymi przebudowy sieci kablowej 15kV zasilającej stację transformatorową "Wyśmierzyce GS" w m. Wyśmierzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759465 2019-05-22
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW wraz z robotami budowlanymi przebudowy linii kablowej SN relacji stacja U33 – stacja U41 w Radomiu – RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6763461 2019-05-22
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie MPR.271.50.2019 Dostawa wraz z montażem monitoringu plaż przy ul. Turystycznej oraz ul. Piaskowej w ramach projektu „Podniesienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770637 2019-05-22
godz. 08:00
Mazowieckie Poprawy warunków pracy w zakresie sanitarno-higienicznym na stacji Dęba Rozalin - Poprawy warunków pracy w zakresie sanitarno-higi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)