Przetargi i zamówienia - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8156923 2021-06-14
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie instalacji systemu monitoringu w budynku WMN Niepodległości 2 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180917 2021-06-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego CCTV obiektu oczyszczalni ścieków w Gryficach, obejmująca w swym zakresie wymian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8170989 2021-06-14
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Świadczenie kompleksowych usług eksploatacyjno-konserwacyjnych i naprawczych instalacji alarmowych, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, instalacji domofonowych i przyzywowych oraz telew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8176616 2021-06-14
godz. 08:00
Pomorskie Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi ochrony fizycznej osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185090 2021-06-14
godz. 08:00
Mazowieckie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa klap oddymiających w budynku nr 10 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie Zgodnie z opisem powyżej. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191381 2021-06-14
godz. 08:00
Podkarpackie SM.5520.71.2021.A Zakup fotopułapki na potrzeby Straży Miejskiej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Fotopułapka 1.Urządzenie musi działać ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8165061 2021-06-14
godz. 08:30
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest system zabezpieczenia elektronicznego 2.Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w 2 poniższych etapach: Etap I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131195 2021-06-14
godz. 09:00
Śląskie Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu „Nowe perspektywy zawodowe” (z podziałem na 17 części) Numer referencyjny: CUW.OM.261.2.2021.KS Przedmiotem zamówienia jest Dostawa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174272 2021-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usługi ochrony na terenach, obiektach i liniach kolejowych zarządzanych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., w pojazdach oraz obsługę portierni na terenie siedziby Spółki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8161538 2021-06-14
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Stalowej Woli, skwer wypoczynkowy przy ul. Wolności. 2. Prace powinny być wykonane zgodnie z projektem budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174194 2021-06-14
godz. 09:00
Dolnośląskie 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia są całodobowe usługi nadzoru 66 nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław w formie monitoringu elektronicznego przy użyciu Sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183972 2021-06-14
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przegląd konserwacja oraz badania wydajności przeciwpożarowej sieci hydrantowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184328 2021-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa latarek drąga, bezpieczników drąga dla Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Dostawa materiałów z grupy materiałowej 7353 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8171103 2021-06-14
godz. 09:00
Lubelskie Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów, osób i mienia Oddziału...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184853 2021-06-14
godz. 09:30
Pomorskie Serwis instalacji słaboprądowej tj. systemów alarmowych, SKD, CCTV, instalacji antyoblodzeniowej, SSP i systemu oddymiania w Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8165989 2021-06-14
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawy granatów w ramach projektu FBW nr PL/2020/PR/0079 „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej, powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej” Część 1 Granat treningowy wielokrotnego użytku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131205 2021-06-14
godz. 09:50
Mazowieckie Dostawa kamizelek kulo- i odłamkoodpornych kamuflowanych. Numer referencyjny: 36/Cut/21/KK Dostawa kamizelek kulo- i odłamkoodpornych kamuflowanych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153188 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na kontynuacji montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynku UJ CM przy ul. Kopernika 12 w Krakowie (III e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8164895 2021-06-14
godz. 10:00
Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót i innych prac oraz czynności dla zadania pn.: "Montaż wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów na terenie siedziby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8163761 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru Cerberus – wymiana central systemu Algorex na system Sinteso. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173604 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa, montaż oraz uruchomienie sytemu kamer na Węźle Rozdzielczym w m. Stare Bielice realizowana na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174478 2021-06-14
godz. 10:00
Dolnośląskie Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego CCTV w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174020 2021-06-14
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw stałych urządzeń gaśniczych aerozolowych w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w latach 2021-2023. Zgodnie z SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185491 2021-06-14
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie PK/154/2021 Opracowanie ekspertyzy z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych dostosowania budynku głównego Szpitala Miejskiego św. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188268 2021-06-14
godz. 10:00
Dolnośląskie Wymiana eksploatowanych przez PGKGL Sp. z o.o. zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w miejscowościach Gminy Lubin (06/ZS/2021)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173062 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowa usługa ochrony fizycznej siedziby ZGN przy ul. Szwoleżerów 5, siedzib ADK 3 i 4 oraz budynków przy ul. Foksal 11, Zgoda 11 oraz Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie Przedmiotem umow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188241 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa hydrantów nadziemnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195242 2021-06-14
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Obsługa serwisowa monitoringu wizyjnego Miasta Inowrocław w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8171116 2021-06-14
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wsparcie serwisowe w zakresie systemu BMS w CZRL 77/PAŻP/2021/AZP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184321 2021-06-14
godz. 11:00
Mazowieckie Dozór i bieżące utrzymanie obiektu MOP Wola Korycka Szanowni Państwo, PKN ORLEN S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)