Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7280829 2020-01-17
godz. 00:00
Mazowieckie AB.ot.23.3.2020 konserwacja i bieżące naprawy następujących instalacji: 1) systemu sygnalizacji pożarowej; 2) systemu oddymiania; ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7270896 2020-01-17
godz. 00:00
Śląskie ZP-1-01-20 Całodobowa, stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Mysłowicach przy ul. Krakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7258913 2020-01-17
godz. 09:00
Dolnośląskie OR.272.30.2019. budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266613 2020-01-17
godz. 09:55
Podkarpackie Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7231460 2020-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie Wizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk. Numer referencyjny: 11/PN/MW/2019 1. Zamówienie obejmuje zapr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269612 2020-01-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa wraz z montażem dwóch szlabanów elektromechanicznych na drodze dojazdowej do parkingów budynku P wraz z wykonaniem instala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271524 2020-01-17
godz. 10:00
Wielkopolskie LUZK 42 - Nasada redukcyjna W-75/52 1. Redukcja do węża p-poż. 75/52 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7260401 2020-01-17
godz. 10:00
Śląskie 28/PN/19 wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób, ochrony i dozorowania mienia oraz przewozu i konwojowania gotówki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7265016 2020-01-17
godz. 10:00
Lubelskie ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA NA TERENIE FILII AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279517 2020-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie ZP/220-1/20/JBS Monitoring i Ochrona Głównego Inspektoratu Środowiska Częstochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280715 2020-01-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa I montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych, oszklonych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Drzwi przeciwpożarowe oszklone - SPE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269730 2020-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie Seriws systemów niskoprądowych obiektów Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28 oraz Oddziałach Numer referencyjny: MW/ZP/1/PN/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7268943 2020-01-17
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264560 2020-01-17
godz. 11:30
Śląskie Stała, całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w siedzibie Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz odbiór i transportowanie wartoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269279 2020-01-17
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej i całodobowej ochrony osób i mienia w obiekcie Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271504 2020-01-17
godz. 12:00
Łódzkie Oferta rozdzielna i syrena 1. Rozdzielnia ROS-M13; IK09;IP65: okienko 16 modułów; gniazda 4szt. 16A 4P IEG1643; 4szt. Wyłacznik 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279421 2020-01-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Kompleksowa ochrona fizyczna obiektu i mienia oraz monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego i podejmowania interwencji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269658 2020-01-17
godz. 14:00
Podkarpackie Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278298 2020-01-17
godz. 14:00
Mazowieckie Serwisowanie przyrządów monitoringu on-line różnych firm (rozeznanie rynku)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278593 2020-01-17
godz. 14:00
Mazowieckie Serwisowanie przyrządów monitoringu on-line firmy Endress-Hauser (rozeznanie rynku)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271174 2020-01-17
godz. 14:00
Mazowieckie Świadczenie usługi ochrony budynku Warszawa ul. Dworkowa 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271297 2020-01-17
godz. 15:00
Mazowieckie Świadczenie usługi specjalista ds.monitoringu-umowa zlecenie Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230410 2020-01-17
godz. 23:00
Małopolskie Zapytanie o informację - rozeznanie rynku dotyczace "Usług ochrony przedmiotów klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276637 2020-01-20
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie w obiekcie Zamawiającego - ul. Spokojna 2: 1.1. dokonanie przeglądu, bieżąca konserwacja i ewentualna naprawa systemu sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278149 2020-01-20
godz. 00:00
Mazowieckie Konserwacja i utrzymanie w ciągłym ruchu bram i szlabanów wjazdowych oraz wrót hangarowych na terenie kompleksów wojskowych admini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278225 2020-01-20
godz. 00:00
Mazowieckie Konserwacja oraz bieżący serwis elektronicznych systemów oddymiania oraz elektronicznych systemów sygnalizacji pożaru, mająca na c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279847 2020-01-20
godz. 08:00
Śląskie Dostawa środka antypirogennego do zwalczania zagrożenia i aktywnego gaszenia pożarów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7257829 2020-01-20
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie systemu detekcji pożarowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego 4 w Ostrołęce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271300 2020-01-20
godz. 09:00
Pomorskie DOZÓR ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU PRZY UL. PIEKARNICZEJ 10 Ilość godzin ochrony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274022 2020-01-20
godz. 09:00
Łódzkie Monitoring wizyjny PSZOK Kolonia Szczercowska/2020 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę, zgodnie z dokumentami okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)