Przetargi i zamówienia - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384159 2020-07-31
godz. 09:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698015 2020-09-24
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych A i B przy ul. Szegedyńskiej 13A Numer referencyjny: 42/KT/2020/W Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548342 2020-09-25
godz. 09:00
Śląskie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 Numer referencyjny: ZA.271.36.2020 I. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632593 2020-09-25
godz. 10:00
Łódzkie „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług Pomocy Społecznej oraz zakup wyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686939 2020-09-28
godz. 08:30
Dolnośląskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym transmisji danych, wraz z dostawą telefonów komórkowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566912 2020-09-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 33 w K-1162 Bydgoszcz”. Numer referencyjny: WIB/PN/5/R/6 Przedmiotem niniejszego zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676875 2020-09-28
godz. 10:15
Śląskie „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja.” Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662828 2020-09-28
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692873 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703262 2020-09-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa samochodu dostawczego o max. DMC 7,5 t, który będzie częścią składową Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR) w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700210 2020-09-29
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup materiałów biurowych i papieru ksero Numer referencyjny: BEA-WZP-261/8/2020/MR 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7649911 2020-09-30
godz. 08:30
Małopolskie „Budowa drogi gminnej w km od 0+003 do 1+283 w miejscowości Zabagnie, Gmina Wolbrom” Numer referencyjny: WTI.271.2.10.2020.ZP 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547033 2020-09-30
godz. 09:00
Wielkopolskie Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692723 2020-09-30
godz. 09:00
Śląskie Usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz Szpitala Miejsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695278 2020-09-30
godz. 09:00
Śląskie Usługi łączności Numer referencyjny: DZ.3321.188.2020 Przedmiotem zamówienia jest: Usługi łączności Zad. 1 – Świadczenie usług te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632861 2020-09-30
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie Numer referencyjny: IN.271.9.2020.MŁ 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676873 2020-09-30
godz. 10:15
Śląskie Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej w Tychach Numer referencyjny: RZP.271.24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684626 2020-09-30
godz. 10:30
Podlaskie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3 Numer referencyjny: DIN-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564473 2020-09-30
godz. 11:00
Mazowieckie "Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608522 2020-09-30
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 29 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 w Szczecinie (działka nr 22/44, obr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503954 2020-09-30
godz. 13:30
Wielkopolskie Modernizacja Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B” Numer referencyjny: 6/PN/2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690070 2020-10-01
godz. 10:15
Śląskie Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698051 2020-10-01
godz. 10:30
Mazowieckie Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia nr 216 w budynku nr 8 Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695171 2020-10-01
godz. 10:50
Śląskie „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700111 2020-10-01
godz. 13:00
Mazowieckie Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Numer referencyjny: SIWZ NR 175/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684711 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie Numer referencyjny: KZP.271.3.20.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684714 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica Numer referencyjny: KZP.271.3.21.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684715 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie Numer referencyjny: KZP.271.3.22.2020 Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)