Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8559653 2021-12-29
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi konserwacji, przeglądów i obsługi technicznej budynku Centrum Nowych Technologii UW przy ul. Banacha 2c Numer referencyjny: DZP-361-110/2021 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563308 2021-12-28
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości NIEruchomości w latach 2022-2023 Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.106.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546091 2021-12-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2022 r Numer referencyjny: Spr. 113/2021 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555661 2021-12-21
godz. 23:59
Śląskie Bieżące prace konserwacyjno remontowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562586 2021-12-20
godz. 10:00
Śląskie Wyłonienie trzech wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe na wykonywanie w okresie 3 lat od dnia ich zawarcia, operatów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546096 2021-12-20
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych – bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz prowadzenia pogotowia technicznego w zasobach administrowanych przez ZG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563719 2021-12-17
godz. 13:00
Śląskie Nr przetargu 2/MM/2021 z dnia 30.11.2021 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8529720 2021-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych NIEstrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna. Numer referencyjny: GM-OŚ.271.19.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8532589 2021-12-16
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i G1xx w RE Pruszków, Jeziorna, Legionowo i Mińsk Mazowiecki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535832 2021-12-16
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w budynkach Skarbu Państwa stanowiących zasób OReg AMW Zielona Góra Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.403.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8507764 2021-12-16
godz. 09:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP STAROGARD GDAŃSKI Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568162 2021-12-16
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów konstr. budowlanych, inst. wod-kan, co, cwu i elektr. w bud. Gminnych (wg wykazu) zarządzanych przez ZBMIITBS w Gliwicach - pełna nazwa w dok. zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8547489 2021-12-15
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie w 2022 roku nw. robót: 1. malarsko-murarsko-tynkarsko-posadzkarskie, 2. blacharsko-dekarskie, 3. ślusarskie, 4. instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562849 2021-12-15
godz. 12:00
Lubuskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali wchodzących w skład zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą w termi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8523935 2021-12-15
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie usług operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Numer referencyjny: OR-10.271.93.2021 1. Nazwa przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego: „Świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568843 2021-12-15
godz. 10:00
Pomorskie Wykonywanie drobnych i awaryjnych robót remontowo-budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567018 2021-12-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin. BZP.271.1.41.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562958 2021-12-14
godz. 11:00
Łódzkie Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy MZŻ.262.19.2021.T

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8526810 2021-12-14
godz. 10:00
Łódzkie Usługi zarządzania NIEruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy Numer referencyjny: WE.271.16.2021 1. Usługa zarządzania NIEruchomościami: a. budynkami wraz z przyległymi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568942 2021-12-14
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535863 2021-12-14
godz. 09:00
Łódzkie „Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx w podziale na 5 części”. Numer referencyjny: POST/DYS/OLD/GZ/05...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569126 2021-12-14
godz. 00:00
Śląskie Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8519984 2021-12-13
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa 80 sztuk parkomatów wraz z montażem, oprogramowaniem kontroli i nadzorowania strefy płatnego parkowania oraz oprogramowaniem windykacyjnym Numer referencyjny: ZPU.271.15.2021 dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535824 2021-12-13
godz. 12:00
Opolskie Zarządzanie NIEruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Nysa Numer referencyjny: BZP.271.46.2021 Zarządzanie NIEruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563023 2021-12-13
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego-wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Ryn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559207 2021-12-13
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw w budynkach gminnych i będących w posiadaniu Miasta, w budynkach PGM Żyrardów Sp. z o.o., oraz w lokalach Wspólnot Mieszkaniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565807 2021-12-13
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwatorskich dla Sądu Rejonowego w Żywcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535811 2021-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Numer referencyjny: DZ.DU.341.98.2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562689 2021-12-13
godz. 09:00
Mazowieckie Wycena części nieruchomości wspólnej-strychu, adaptowanego na cele mieszkalne w nieruchomości przy ul. J. Dąbrowskiego 42 w Warsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556238 2021-12-10
godz. 16:00
Mazowieckie Usługa parkingu cystern kolejowych próżnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)