Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8910154 2022-06-20
godz. 10:00
Lubuskie „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a TAKże części samochodowych, motocyklowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913760 2022-06-20
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych NIEruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz. Numer referencyjny: DZP-OB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903192 2022-06-15
godz. 10:00
Pomorskie Bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym Numer referencyjny: WFZP.0261.02.22.AL 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893720 2022-06-14
godz. 12:00
Małopolskie Dzierżawa gruntu, położonego na Placu Kościuszki w Wadowicach, z przeznaczeniem pod parking.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903369 2022-06-10
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910366 2022-06-10
godz. 11:00
Śląskie Prowadzenie całodobowo i 365 dni w roku parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z drogi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887205 2022-06-09
godz. 10:00
Małopolskie bieżąca konserwacja budynków w zasobie OR AMW Kraków Numer referencyjny: DZP-OK.2610.91.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej konserwacji budynków w zasobie OR AMW Kraków usługi n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903381 2022-06-08
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873422 2022-06-07
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielno na okres od 01 lipca do 31.08.2022 r. Mielno ul. Chełmońskiego część działek nr 165/147 i 165/144 o łącznej pow. 62,5 m2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873428 2022-06-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielno na okres 3 lat tj. od 01.07.2022 r. części działki nr 42/46 o pow. 90 m2 położonej w Mielnie wewnątrz osiedla przy ul. 1-g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903378 2022-06-06
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920817 2022-06-06
godz. 10:00
Śląskie Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8877189 2022-06-06
godz. 00:00
Pomorskie Najem na czas oznaczony 3 lat lokalu użytkowego nr 130 usytuowanego w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Pawła II 1, z przeznaczeniem n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920624 2022-06-03
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906955 2022-06-03
godz. 12:00
Dolnośląskie Usuwanie awarii i wykonywanie remontów w zakresie ogólnobudowlanym na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego DZP.242.365.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879179 2022-06-03
godz. 10:00
Lubuskie Zarządzanie NIEruchomością przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 36 miesięcy Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.32.2021 Usługa zarządzania NIEruchomością wspólną przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920480 2022-06-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług wyceny dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903180 2022-06-02
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową (9 części) – edycja 6/22 Numer referencyjny: OR-10.271.41.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907007 2022-06-02
godz. 09:00
Śląskie akres prac obejmuje: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906560 2022-06-01
godz. 23:59
Dolnośląskie JGKL IK 2022 Świadczenie prac remontowych i usuwania awarii z zakresu ogólnobudowlanego w obiektach ZG Lubin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8891272 2022-06-01
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dzierżawa gruntów na przystankach komunikacji miejskiej w celu ustawienia nowych wiat przez Uczestnika konkursu oraz przejęcie w u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903376 2022-06-01
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909538 2022-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót sanitarnych związ. z utrzym. zasobów w należytym stanie techn., świadcz. usług pogotowia w zakr. robót sanitarn. w zasob. ZGN Praga-Południe -AN6 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910614 2022-06-01
godz. 09:00
Małopolskie „Budowa/przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia ulicznego” II Część 1: CZĘŚĆ nr I: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8889532 2022-05-31
godz. 13:00
Opolskie Najem lokalu użytkowego w Białej przy ulicy Koraszewskiego 1 (basen) o powierzchni użytkowej 8,3 m 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918626 2022-05-31
godz. 12:00
Śląskie Konserwacja budynków i lokali będących własnością Tyskiego TBS Sp. z o.o. oraz obsługa pogotowia lokatorskiego. 1. Przedmiotem zamówienia jest jest konserwacja budynków i lokali będących wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919138 2022-05-31
godz. 12:00
Mazowieckie RFP dotyczące utrzymania bieżącego Nieruchomości, zlokalizowanej w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska /dawna Fabryka Wagonów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919568 2022-05-31
godz. 11:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi instalacji sanitarnych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o. o. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912933 2022-05-31
godz. 10:00
Łódzkie Bieżąca konserwacja obiektów MPK - Łódź Spółka z o. o. w latach 2022-2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916902 2022-05-31
godz. 10:00
Śląskie 57/2022/DTT/KP SUKCESYWNE SPORZĄDZANIE WYCEN: WARTOŚCI GODZIWEJ SIECI I KU-BATUROWYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ NIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)