Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7623040 2020-09-10
godz. 11:30
Małopolskie Zarządzanie NIEruchomościami Numer referencyjny: BZP.271.26.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie nieruchomościami.Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575928 2020-09-08
godz. 12:00
Mazowieckie Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej nr 7 w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620572 2020-09-02
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620118 2020-09-02
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7607758 2020-08-26
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587559 2020-08-26
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595270 2020-08-20
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7594717 2020-08-20
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616898 2020-08-20
godz. 10:00
Wielkopolskie Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592384 2020-08-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7594720 2020-08-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571551 2020-08-18
godz. 12:00
Wielkopolskie Zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem Miasta Gniezna Numer referencyjny: WZ.271.8.2020 1. Zakres (według stanu na konie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584244 2020-08-18
godz. 11:00
Pomorskie Usługi drobnych prac remontowo - konserwacyjnych oraz drobnych bieżących napraw PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Warszawa oraz Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616249 2020-08-18
godz. 11:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na usługę utworzenia i prowadzenia miejsca postojowego dla zatrzymanych transportów odpadów spełniającego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619264 2020-08-18
godz. 10:00
Mazowieckie Umowa ramowa o świadczenie usług pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na obszarze działalności PSG sp. z o.o. Oddział Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621931 2020-08-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622341 2020-08-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 223/9 i 224 po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624527 2020-08-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Wsparcie techniczne ENEA S.A. w zakresie utrzymania infrastruktury budynków”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620121 2020-08-18
godz. 09:45
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620982 2020-08-18
godz. 09:45
Opolskie Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.28.2020.U Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623981 2020-08-17
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie operatów szacunkowych - dla potrzeb określenia wysokości opłaty planistycznej Szacunkowa ilość operatów - do 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587579 2020-08-17
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków (...) na osiedlu przy ul. Go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586903 2020-08-17
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601604 2020-08-17
godz. 11:00
Śląskie Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601532 2020-08-17
godz. 11:00
Śląskie Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na usługi pn. „Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611222 2020-08-17
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywne wykonanie operatów szacunkowych Numer referencyjny: ZP/SW/271/II-103/20 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7599830 2020-08-17
godz. 09:00
Dolnośląskie 1 Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 43/2020/ZAK2 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622677 2020-08-14
godz. 15:30
Podlaskie Wykonywanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze, remontach i konserwacji węzła c.o., urządzeń instalacji cieplnej, konserwacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621638 2020-08-14
godz. 15:00
Mazowieckie Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminie Sienno 1. Inwentaryzacja wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610036 2020-08-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu sławieńskiego prowadzonych przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)