Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8982130 2022-07-04
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi rozliczeniowej kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o wskazania elektronicznych podzielników z odczytem radiowym w ilości szacunkowej 50 000 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998778 2022-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa sporządzenia operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej z uwzględnieniem wartości gruntu oraz nakładów na nieruchomości poł. Radom ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002143 2022-07-04
godz. 09:00
Śląskie Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1647/169 położonej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002804 2022-07-04
godz. 09:30
Lubelskie sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ryki - obręb Kolonia Swaty oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995778 2022-07-04
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie kompleksowej wyceny bloków energetycznych 1 i 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wyceny bloków energetycznych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998526 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa sporządzenia operatu szacunkowego dla CRPK Przedmiotem zapytania jest ustalenie wartości usługi polegającej na wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999875 2022-07-04
godz. 10:00
Małopolskie USŁUGA POGOTOWIA TECHNICZNEGO I DROBNYCH PRAC NAPRAWCZYCH SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE tj. zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999704 2022-07-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Obsługa administracyjna budynków będących własnością oraz użytkowanych przez ENEA Centrum sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000406 2022-07-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Obsługa administracyjna budynków będących własnością oraz użytkowanych przez ENEA Centrum sp. z o.o. z podziałem na części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997519 2022-07-04
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o. o. 1.Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989853 2022-07-04
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby jednostek Policji gar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987066 2022-07-04
godz. 12:00
Śląskie Dostawa, montaż i uruchomienie 7 parkomatów w strefie płatnego parkowania w Żorach - Dostawa, montaż (wraz z wykonaniem fundamentów), zaprogramowanie i uruchomienie 7 sztuk parkomató...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995017 2022-07-04
godz. 15:30
Warmińsko-Mazurskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008345 2022-07-04
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu podziału nieruchomości, ustalenie granic pasa drogowego oraz przyjęcie nowego przebiegu granic drogi wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006915 2022-07-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 174/2 o pow. 0,1876 ha i nr 860/2 o pow. 1,3120 ha z ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013637 2022-07-05
godz. 08:45
Śląskie Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie wykonanie operatów szacunkowych szkód w uprawach, zasiewa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8984675 2022-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Prowadzenie konserwacji instalacji wód.-kań., c.o., p.poż. i pogotowia technicznego w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Północ" w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013628 2022-07-05
godz. 09:15
Śląskie Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania koreferatów, opinii i operatów. L. p. Nazwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998785 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie 26 operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na ulicy Borowicki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007217 2022-07-05
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 1 operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010138 2022-07-05
godz. 14:00
Mazowieckie wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pyrskiej 17

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012391 2022-07-05
godz. 23:59
Mazowieckie Zlecę opracowanie opisu technicznego wraz z częścią rysunkową magazynu hurtowni farmaceutycznej o powiechni ok 200 m2. Możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012398 2022-07-05
godz. 23:59
Mazowieckie Zlecę opracowanie opisu technicznego wraz z częścią rysunkową magazynu hurtowni farmaceutycznej o powiechni ok 200 m2. Możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002232 2022-07-06
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie M-38/2022 Najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,65 m ², znajdującego w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8943741 2022-07-06
godz. 10:00
Dolnośląskie USŁUGI SERWISOWO-TECHNICZNE I GOSPODARCZE W OBIEKCIE AFRYKARIUM-OCEANARIUM NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. Numer referencyjny: 07/PN/U/2022 Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993941 2022-07-06
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu dla sieci kanalizacyjanej - Gorzyce ul. Wierzbow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005283 2022-07-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie INO.271.49.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011692 2022-07-06
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla działki 86/22 w miejscowości Palczyn. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie operatu Wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8970069 2022-07-07
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej Numer referencyjny: ZZP.360.1.2022 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: wykonywania, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010616 2022-07-07
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: Milejczyce i inne pow. siemiatycki, Nowiny-Usnarszczyzna pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)