Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8569226 2021-12-09
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego”.2. Zamówienie obejmuje:a) Dostawa i montaż systemu parkingowego zgodnie z poniższą specyfikacją b) Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569158 2021-12-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach w2022r. Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569126 2021-12-14
godz. 00:00
Śląskie Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568964 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa całodobowego parkowania samochodów i innych pojazdów oraz ich części, a także pozostałych przedmiotów zabezpieczonych jako ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568942 2021-12-14
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568935 2021-12-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Prowadzenie i utrzymanie amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieW zakresie utrzymania obiektu amfite...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568843 2021-12-15
godz. 10:00
Pomorskie Wykonywanie drobnych i awaryjnych robót remontowo-budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568733 2021-12-08
godz. 08:00
Śląskie Wykonywanie bieżących napraw oraz bieżąca obsługa techniczna Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie w roku 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568162 2021-12-16
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów konstr. budowlanych, inst. wod-kan, co, cwu i elektr. w bud. Gminnych (wg wykazu) zarządzanych przez ZBMIITBS w Gliwicach - pełna nazwa w dok. zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567738 2021-12-07
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie opinii o możliwości podziału budynków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567018 2021-12-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin. BZP.271.1.41.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566694 2021-12-10
godz. 10:00
Opolskie Prowadzenie targowiska miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich w 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566279 2021-12-08
godz. 10:00
Podkarpackie Bieżące utrzymanie toalet publicznych w Mielcu.Charakterystyka przedmiotu zamówienia:1) codzienny przegląd toalet,2) codzienna kontrola i utrzymanie czystości na zewnątrz toalet,3) zapewnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565825 2021-12-08
godz. 15:00
Świętokrzyskie Wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565807 2021-12-13
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwatorskich dla Sądu Rejonowego w Żywcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565805 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja lokali i urządzeń w lokalach biblioteki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565788 2021-12-08
godz. 15:00
Świętokrzyskie Wykonywanie usług utrzymania porządku, odśnieżania oraz naprawy mienia, utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji CKU w dobrym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565651 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie 14 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w gminach Drobin, Stara Biała, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565632 2021-12-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565343 2021-12-09
godz. 10:00
Wielkopolskie Część 1: Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Część 2: Konserwacja lokali i budynków komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565203 2021-12-10
godz. 16:00
Mazowieckie Obsługa biurowa Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564818 2021-12-06
godz. 08:30
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564031 2021-12-07
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie2. Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564027 2021-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu aktywności szkodników i ich monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, wymiana świetlówek w la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563719 2021-12-17
godz. 13:00
Śląskie Nr przetargu 2/MM/2021 z dnia 30.11.2021 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563615 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563392 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563354 2021-12-09
godz. 12:00
Wielkopolskie Bieżąca całodobowa obsługa, konserwacja oraz pogotowie techniczne dla nieruchomości położonych w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563308 2021-12-28
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości NIEruchomości w latach 2022-2023 Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.106.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563023 2021-12-13
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego-wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Ryn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)