Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8920817 2022-06-06
godz. 10:00
Śląskie Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920624 2022-06-03
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920480 2022-06-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług wyceny dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919592 2022-05-26
godz. 00:00
Śląskie wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919590 2022-05-26
godz. 07:00
Śląskie Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919568 2022-05-31
godz. 11:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi instalacji sanitarnych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o. o. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919538 2022-05-31
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu administracyjnego GMG oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919138 2022-05-31
godz. 12:00
Mazowieckie RFP dotyczące utrzymania bieżącego Nieruchomości, zlokalizowanej w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska /dawna Fabryka Wagonów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918626 2022-05-31
godz. 12:00
Śląskie Konserwacja budynków i lokali będących własnością Tyskiego TBS Sp. z o.o. oraz obsługa pogotowia lokatorskiego. 1. Przedmiotem zamówienia jest jest konserwacja budynków i lokali będących wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917706 2022-05-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 10/3 o pow. 0,0741 ha, nr 10/4 o pow. 0,0154 ha i nr 10/5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916913 2022-05-25
godz. 09:00
Opolskie Dzierżawa gruntu wraz z budynkiem prosektorium na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na ul. Mossora 1 przez okres 36 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916902 2022-05-31
godz. 10:00
Śląskie 57/2022/DTT/KP SUKCESYWNE SPORZĄDZANIE WYCEN: WARTOŚCI GODZIWEJ SIECI I KU-BATUROWYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ NIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916726 2022-05-26
godz. 23:59
Małopolskie Zlecę Inwentaryzację architektoniczną oraz prace projektowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916675 2022-05-27
godz. 09:30
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych poł. w Radomiu przy ul. Wrocławskiej, Energetyków, Czarnej, Tarnobrzeskiej i Pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916604 2022-05-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916329 2022-05-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań’’. Część 1: Oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej dla działek, w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916266 2022-05-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka oraz zarządzanie nieruchomością - targowiskiem Mój Rynek i Targowiskiem miejskim w Giżycku. 1. Przedm. zam. jest usł.w zakresie zarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915140 2022-05-25
godz. 09:00
Dolnośląskie Transport wraz z postojem ( w ty opłaty parkingowe) w ramach realizacji projektu pn. Wspólna kultura wzbogaca. Usługa obejmuje kos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914809 2022-05-24
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914179 2022-05-26
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Traugutta oraz Wielkopols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914171 2022-05-30
godz. 11:30
Śląskie Wyceny nieruchomości - 13 części Część 1: Określenie wartości prawa własności nieruchomości oraz wartości ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913760 2022-06-20
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych NIEruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz. Numer referencyjny: DZP-OB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913194 2022-05-23
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Operat szacunkowy stanowiący opinię o wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ew. 98/2 obręb ewidencyjny Borek, gm. Lubr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912933 2022-05-31
godz. 10:00
Łódzkie Bieżąca konserwacja obiektów MPK - Łódź Spółka z o. o. w latach 2022-2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912492 2022-05-25
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 471/3 o pow. 0.0732 ha z obrębu ewidencji gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912175 2022-05-24
godz. 13:00
Śląskie Obsługę techniczną budynków Sądu Rejonowego iv Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 oraz Wałowej 39 wraz z otoczeniem budynków (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911536 2022-05-30
godz. 09:00
Śląskie Usługi polegające na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego składającego się z kotłowni, sieci ciepłowniczej, wymienników oraz liczników ciepła, instalacji kotł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911307 2022-05-24
godz. 12:00
Śląskie Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911306 2022-05-24
godz. 14:00
Śląskie Wykonanie operatu szaconkowego celem określenia wartości nieruchomości do nabycia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910626 2022-05-25
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Wolanowskiej oraz Barlick...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)