Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8001490 2021-03-15
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dokonanie wyceny miesięcznego czynszu za lm2 lub 1 ha nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8001355 2021-03-15
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatów szacunkowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000927 2021-03-19
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, wartości nieruchomości w celu ustalenia ceny sprzedaży w trybie przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000922 2021-03-19
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, wartości nieruchomości w celu ustalenia ceny sprzedaży w trybie przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000920 2021-03-19
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, wartości nieruchomości w celu ustalenia ceny sprzedaży w trybie przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000764 2021-03-11
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, która na podstawie art. 73 ust. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000678 2021-03-18
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb zadań realizowanych w ramach działalności Polskiej Spółki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000360 2021-03-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz wykonanie wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000336 2021-03-12
godz. 08:45
Śląskie Wykonanie opinii techniczno-ekonomicznej oraz operatów szacunkowych dla niżej wymienionych obiektów budowlanych: opinia techniczno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000184 2021-03-15
godz. 15:00
Łódzkie Sporządzenie wyceny nieruchomości polegającej na ustaleniu jej wartości na potrzeby ustalenia w drodze decyzji administracyjnej od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000180 2021-03-25
godz. 15:00
Łódzkie Sporządzenie wyceny nieruchomości do ustalenia wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000167 2021-03-12
godz. 09:00
Mazowieckie Administrowanie Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000111 2021-03-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie w roku 2021 bieżących napraw i konserwacji w budynkach ZUS Oddział we Wrocławiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000094 2021-03-11
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie wycen nieruchomości w 2021 roku dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami – Referat Zarządzania Nieruchomościami Skarbu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8000086 2021-03-11
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7999760 2021-03-12
godz. 12:00
Wielkopolskie „Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7999586 2021-03-16
godz. 11:00
Śląskie Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1) ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (...) 2) ustalenia renty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7999560 2021-03-26
godz. 15:00
Opolskie Wykonanie wyceny nieruchomości oznaczonej numerem działki 1173 o pow. 3,3499 ha położonej w Paczkowie przy ul. Klonowej 13 wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7999532 2021-03-11
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7999211 2021-03-16
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach: elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7999081 2021-03-17
godz. 00:00
Mazowieckie Wycena ruchomości SVEMATEX sp. z o.o. w upadłości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7998378 2021-03-09
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie 1 operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Łodzi, w celu ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7998116 2021-03-10
godz. 08:30
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych Zamówienie obejmuje wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7998015 2021-03-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu oraz uło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7998008 2021-03-15
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Tomaszowie Mazowieckim pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7997277 2021-03-10
godz. 12:00
Podlaskie WGN.6870.14.2021 Wykonanie prac szacowania nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa dla bieżących potrzeb Wydziału Gospodarowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7997275 2021-03-10
godz. 12:00
Opolskie ZPOF/1/2021 Świadczenie usługi pogotowia technicznego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pogotowie techniczne- lokale mieszkalne Świadczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7997227 2021-03-22
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie: 1 Usług konserwacji obiektów budowlanych i terenów ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku sprawa ZP/1494/303AD/2021/1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7997038 2021-03-11
godz. 10:00
Śląskie PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI W 2021 ROKU DLA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – REFERAT ZARZĄDZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996984 2021-03-10
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby opłaty planistycznej dla działek nr. 419/3, 419/7, 419/12 obręb Sadkowice Gmina Sadkowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)