Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8461287 2021-12-03
godz. 14:00
Małopolskie Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Babice na czas od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552052 2021-12-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla SPZOZ w Barcinie całodobowe świadczenie usług ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569158 2021-12-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach w2022r. Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8499945 2021-12-02
godz. 10:00
Podlaskie Usługa związana z administrowaniem NIEruchomości stanowiących własność Gminy Białystok będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku z podziałem na 3 zadania. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558219 2021-12-03
godz. 11:00
Podlaskie sporządzenie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz wartość szkód powstałych na nieruchomościach w zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557922 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558525 2021-12-06
godz. 11:10
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej w Bielsku-Białej z podziałem na 2 części Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558513 2021-12-06
godz. 11:00
Zachodniopomorskie „Administrowanie budynkami lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Gminy Bobolice oraz lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością Gminy Bobolice w 2022 roku” 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562948 2021-12-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 8 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565632 2021-12-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550766 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554330 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568733 2021-12-08
godz. 08:00
Śląskie Wykonywanie bieżących napraw oraz bieżąca obsługa techniczna Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie w roku 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8529720 2021-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych NIEstrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna. Numer referencyjny: GM-OŚ.271.19.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8547660 2021-12-01
godz. 08:00
Wielkopolskie Prowadzenie całodobowego Pogotowia Technicznego w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież w roku 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568843 2021-12-15
godz. 10:00
Pomorskie Wykonywanie drobnych i awaryjnych robót remontowo-budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563719 2021-12-17
godz. 13:00
Śląskie Nr przetargu 2/MM/2021 z dnia 30.11.2021 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557695 2021-12-06
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555661 2021-12-21
godz. 23:59
Śląskie Bieżące prace konserwacyjno remontowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8507764 2021-12-16
godz. 09:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP STAROGARD GDAŃSKI Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541061 2021-12-03
godz. 12:00
Pomorskie Dzierżawa terenu i prowadzenie na nim przez Oferenta parkingu P2 o powierzchni około 39 000 m.kw. oraz miejsc parkingowych w ilośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558725 2021-12-07
godz. 09:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP STAROGARD GDAŃSKI Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562934 2021-12-08
godz. 09:30
Pomorskie holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP w Tczewie Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na zlecenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552341 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Wyceny nieruchomości w roku 2022 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Część 1: Część 1 obejmująca wykonanie usług:zadanie nr 1 - wyceny nieruchom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556409 2021-12-09
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/159/2021 Usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty adaptacyjne dla przyszłych SWC PEC - Gliwice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568162 2021-12-16
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów konstr. budowlanych, inst. wod-kan, co, cwu i elektr. w bud. Gminnych (wg wykazu) zarządzanych przez ZBMIITBS w Gliwicach - pełna nazwa w dok. zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554940 2021-12-03
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów z terenu powiatu grajewskiego zgodnie z ustawą - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8531001 2021-12-01
godz. 23:59
Mazowieckie Usuwanie awarii, drobne naprawy bieżące i usługi konserwacyjne ogólnobudowlane związane z eksploatacją: - budynków mieszkalnych wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564027 2021-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu aktywności szkodników i ich monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, wymiana świetlówek w la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558059 2021-12-10
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)