Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8889532 2022-05-31
godz. 13:00
Opolskie Najem lokalu użytkowego w Białej przy ulicy Koraszewskiego 1 (basen) o powierzchni użytkowej 8,3 m 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916913 2022-05-25
godz. 09:00
Opolskie Dzierżawa gruntu wraz z budynkiem prosektorium na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na ul. Mossora 1 przez okres 36 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913194 2022-05-23
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Operat szacunkowy stanowiący opinię o wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ew. 98/2 obręb ewidencyjny Borek, gm. Lubr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913760 2022-06-20
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych NIEruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz. Numer referencyjny: DZP-OB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920480 2022-06-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług wyceny dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910366 2022-06-10
godz. 11:00
Śląskie Prowadzenie całodobowo i 365 dni w roku parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z drogi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8901721 2022-05-27
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług pogotowia awaryjnego w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902641 2022-05-24
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej - II półrocze 2022 roku. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882796 2022-05-24
godz. 11:00
Pomorskie Dzierżawa części nieruchomości, której właścicielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, stanowiącej zabudowane działki nr 5/1, 5/2,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903192 2022-06-15
godz. 10:00
Pomorskie Bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym Numer referencyjny: WFZP.0261.02.22.AL 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906067 2022-05-26
godz. 09:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP NOWY DWÓR GDAŃSKI Przedmiotem postępowania jest holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906382 2022-05-26
godz. 10:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP KARTUZY. Przedmiotem postępowania jest holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919538 2022-05-31
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu administracyjnego GMG oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848839 2022-05-20
godz. 11:00
Pomorskie „Usługi rzeczoznawców majątkowych” Numer referencyjny: DZP-OG.2610.109.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rzeczoznawców majątkowych dotyczących NIEruchomości stanowiących zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916266 2022-05-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka oraz zarządzanie nieruchomością - targowiskiem Mój Rynek i Targowiskiem miejskim w Giżycku. 1. Przedm. zam. jest usł.w zakresie zarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910154 2022-06-20
godz. 10:00
Lubuskie „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a TAKże części samochodowych, motocyklowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914809 2022-05-24
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gołdap

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902221 2022-05-24
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych i ich aktualizacji. Oferta dotyczy określenia wartości prawa własności 70 nieruchomości, w tym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851481 2022-05-24
godz. 23:59
Śląskie kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS. Termomodernizacja budynku w Świętoch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916329 2022-05-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań’’. Część 1: Oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej dla działek, w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916604 2022-05-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887205 2022-06-09
godz. 10:00
Małopolskie bieżąca konserwacja budynków w zasobie OR AMW Kraków Numer referencyjny: DZP-OK.2610.91.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej konserwacji budynków w zasobie OR AMW Kraków usługi n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896667 2022-05-30
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową (2 części) – edycja 5/22 Numer referencyjny: OR-10.271.38.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na każdor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903180 2022-06-02
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową (9 części) – edycja 6/22 Numer referencyjny: OR-10.271.41.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864876 2022-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Oddanie w dzierżawę działek z przeznaczeniem na lokalizację miejsc parkingowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906560 2022-06-01
godz. 23:59
Dolnośląskie JGKL IK 2022 Świadczenie prac remontowych i usuwania awarii z zakresu ogólnobudowlanego w obiektach ZG Lubin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899236 2022-05-25
godz. 11:00
Lubelskie Usługi konserwacji, przeglądów, napraw oraz bieżącego utrzymania instalacji sanitarnych z zapewnieniem pogotowia technicznego dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904588 2022-05-23
godz. 12:00
Małopolskie Usługi świadczone w ramach projektu wparcia osób starszych z terenu gminy Miechów pn. Złota Rączka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873428 2022-06-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielno na okres 3 lat tj. od 01.07.2022 r. części działki nr 42/46 o pow. 90 m2 położonej w Mielnie wewnątrz osiedla przy ul. 1-g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873422 2022-06-07
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielno na okres od 01 lipca do 31.08.2022 r. Mielno ul. Chełmońskiego część działek nr 165/147 i 165/144 o łącznej pow. 62,5 m2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)