Przetargi i zamówienia - Płock - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8998785 2022-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie 26 operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na ulicy Borowicki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011557 2022-07-11
godz. 16:00
Mazowieckie Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Szczecinie. Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008409 2022-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usuwanie awarii (w tym zagrożeń awarią) w budynkach i na terenach stanowiących własność MTBS Sp.z o.o.2. Szczegółowy zakres zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)