Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7635512 2020-08-12 Mazowieckie Prowadzenie 1 (jednego) całodobowego tymczasowego parkingu strzeżonego zlokalizowanego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632387 2020-08-12
godz. 13:00
Świętokrzyskie GN.6840.12.2020.UM Wycena nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Kalinowej oznaczonej jako dz. ewid. nr 294 (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633829 2020-08-13
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatu szacunkowego stanowiącego opinię o wartości nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 240/16 o powierzchni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634206 2020-08-13
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie 18 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Skierniewicach celem: ustalenia wartości niezabudowanej nieruchomośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631772 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Dzierżawa parkingu Głodówka o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637792 2020-08-13
godz. 15:30
Małopolskie Wykonanie wyceny nieruchomości niezabudowanej dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1K/00035004/2, stanowiącej własność Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637798 2020-08-13
godz. 15:30
Lubelskie Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1K/00037798/8, stanowiącej własność Powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631910 2020-08-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Powiatu Polickiego oznaczonej działkami nr 3314 o pow. 0,0727 ha, nr 3322 o pow....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637734 2020-08-14
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie usługi bieżącej konserwacji i świadczenie bez zbędnej zwłoki usługi pogotowia instalacyjnego dla kotłowni gazowej i inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633201 2020-08-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego zawierającego wycenę wartości rynkowej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych będącyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637812 2020-08-14
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie szczegółowej Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Białegostoku, zwanej dalej inwentaryzacją. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629742 2020-08-17
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634231 2020-08-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych zawierającego z wyceną wartości rynkowej stawki czynszu za dzierżawę nieru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629890 2020-08-17
godz. 11:30
Opolskie Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632456 2020-08-18
godz. 11:30
Mazowieckie Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście Ostrołęka Numer referencyjny: KPZ.271.25.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636260 2020-08-18
godz. 12:00
Podlaskie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość 38 nieruchomości (w tym wartość szkód powstałych wskutek ograniczenia spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637202 2020-08-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630517 2020-08-19
godz. 10:00
Śląskie Wykonywanie całodobowej, kompleksowej obsługi centralnego ogrzewania oraz kotłowni węglowych i gazowych w sezonie grzewczym 2020/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632055 2020-08-19
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632393 2020-08-20
godz. 10:30
Dolnośląskie Opracowanie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej z zestawieniem powierzchni poszczególnych lokali (z prawidłowym wyliczeniem udz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637181 2020-08-20
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633945 2020-08-21
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowego określających wartość prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633947 2020-08-21
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego określającego: l.wartość prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629766 2020-08-21
godz. 10:00
Mazowieckie Umowa ramowa na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb programu dobrowolnych nabyć Numer referencyjny: 109/20/ZNZ/3/OG/61 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633237 2020-08-21
godz. 15:30
Podkarpackie P22/2020 sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów ustalenia opłaty za użytkowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630391 2020-08-25
godz. 10:00
Śląskie Całoroczne świadczenie w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego usługi w zakresie: punktowych, awaryjnych napraw pokrycia dach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632240 2020-09-10
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi zarządzania NIEruchomością położoną w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5 Numer referencyjny: PO-271.6.2020 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632245 2020-09-14
godz. 12:00
Dolnośląskie „Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem NIEruchomościami sportowo-rekreacyjnymi w Nowej Rudzie” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)