Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8554557 2021-12-01
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie usługi polegającej na Udostępnieniu urządzeń systemu parkingowego oraz prowadzeniu obsługi bezobsługowego parkingu położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8531001 2021-12-01
godz. 23:59
Mazowieckie Usuwanie awarii, drobne naprawy bieżące i usługi konserwacyjne ogólnobudowlane związane z eksploatacją: - budynków mieszkalnych wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8536372 2021-12-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez ZGN Włochy m.st. Warszawy w roku 2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553201 2021-12-02
godz. 12:30
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji sanitarnej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji sanitarnych w budynkach placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557506 2021-12-03
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi konserwacji instalacji sanitarnych dla 8 nieruchomości będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Mienia m.st Warszaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8529984 2021-12-03
godz. 13:25
Mazowieckie GN.6833.13.2011 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552504 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży automatyka węzłów cieplnych w budynkach należących w 100% d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565651 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie 14 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w gminach Drobin, Stara Biała, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565805 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja lokali i urządzeń w lokalach biblioteki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550113 2021-12-06
godz. 12:30
Mazowieckie „Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice” obsłudze technicznej budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Michałowice i będących w zasobach Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567738 2021-12-07
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie opinii o możliwości podziału budynków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548861 2021-12-08
godz. 09:00
Mazowieckie Roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej (z konserwacją kotłowni gazowych) oraz elektrycznej w 2022 r. – TZOM Mły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549794 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących własno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549177 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w m.st. W-wy oraz w lokalach stanowiących własności m.st. W-wy w budynkach wspólnotowych na terenie ZGN ADK Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568964 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa całodobowego parkowania samochodów i innych pojazdów oraz ich części, a także pozostałych przedmiotów zabezpieczonych jako ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569226 2021-12-09
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego”.2. Zamówienie obejmuje:a) Dostawa i montaż systemu parkingowego zgodnie z poniższą specyfikacją b) Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550151 2021-12-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w obiektach budowlanych oraz na terenach zewnętrznych Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556238 2021-12-10
godz. 16:00
Mazowieckie Usługa parkingu cystern kolejowych próżnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565203 2021-12-10
godz. 16:00
Mazowieckie Obsługa biurowa Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562689 2021-12-13
godz. 09:00
Mazowieckie Wycena części nieruchomości wspólnej-strychu, adaptowanego na cele mieszkalne w nieruchomości przy ul. J. Dąbrowskiego 42 w Warsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559207 2021-12-13
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw w budynkach gminnych i będących w posiadaniu Miasta, w budynkach PGM Żyrardów Sp. z o.o., oraz w lokalach Wspólnot Mieszkaniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8519984 2021-12-13
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa 80 sztuk parkomatów wraz z montażem, oprogramowaniem kontroli i nadzorowania strefy płatnego parkowania oraz oprogramowaniem windykacyjnym Numer referencyjny: ZPU.271.15.2021 dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8532589 2021-12-16
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i G1xx w RE Pruszków, Jeziorna, Legionowo i Mińsk Mazowiecki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546091 2021-12-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2022 r Numer referencyjny: Spr. 113/2021 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559653 2021-12-29
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi konserwacji, przeglądów i obsługi technicznej budynku Centrum Nowych Technologii UW przy ul. Banacha 2c Numer referencyjny: DZP-361-110/2021 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)