Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7607255 2020-08-06
godz. 13:00
Mazowieckie 2020/WNP-0208 Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość służebności przesyłu na obszarze eksploatacji ZKO Katowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614403 2020-08-07
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonywanie usługi przeglądów konserwacyjnych oraz napraw sprzętu służby żywnościowej Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7604775 2020-08-10
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa administrowania najmu krótkoterminowego pięciu Pokoi gościnnych należących do Muzeum Warszawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612910 2020-08-10
godz. 10:00
Mazowieckie PZ.26.1.64.2020 Wykonanie przeglądu i czynności konserwacyjnych wraz z czyszczeniem urządzeń i instalacji odwodnienia liniowego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7591773 2020-08-10
godz. 11:00
Mazowieckie Konserwacja techniczna budynków, instalacji i urządzeń w nieruchomościach i na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski C.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7605072 2020-08-10
godz. 16:00
Mazowieckie Konserwacja zasobów mieszkaniowych i terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pod Kopcem w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623604 2020-08-11
godz. 11:00
Mazowieckie "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos" Numer referencyjny: FZ.271.23.2020.PN Przedmiot zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615198 2020-08-11
godz. 14:00
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość służebności przesyłu na obszarze eksploatacji ZKO Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593353 2020-08-12
godz. 09:30
Mazowieckie Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo- Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2020 rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608571 2020-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dotyczącego określeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624630 2020-08-13
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby ustale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621638 2020-08-14
godz. 15:00
Mazowieckie Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminie Sienno 1. Inwentaryzacja wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611222 2020-08-17
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywne wykonanie operatów szacunkowych Numer referencyjny: ZP/SW/271/II-103/20 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623981 2020-08-17
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie operatów szacunkowych - dla potrzeb określenia wysokości opłaty planistycznej Szacunkowa ilość operatów - do 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616249 2020-08-18
godz. 11:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na usługę utworzenia i prowadzenia miejsca postojowego dla zatrzymanych transportów odpadów spełniającego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575928 2020-09-08
godz. 12:00
Mazowieckie Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej nr 7 w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)