Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8552052 2021-12-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla SPZOZ w Barcinie całodobowe świadczenie usług ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562403 2021-12-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Obsługa Targowiska Gminnego Mój Rynek w Nowem. a) ogół prac związanych z codzienną pracą obiektu-otwieranie i zamykanie targowiska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562948 2021-12-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 8 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563615 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557865 2021-12-08
godz. 14:00
Mazowieckie Świadczenie usług administrowania w Toruniu przy ul. Okólnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565632 2021-12-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564027 2021-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu aktywności szkodników i ich monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, wymiana świetlówek w la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8529720 2021-12-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych NIEstrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Chełmna. Numer referencyjny: GM-OŚ.271.19.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546096 2021-12-20
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, drobnych – bieżących napraw, odczytów ciepłomierzy oraz prowadzenia pogotowia technicznego w zasobach administrowanych przez ZG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)