Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8548917 2021-12-02
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin”. 1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555696 2021-12-02
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości godziwej nieruchomości gruntowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8540127 2021-12-02
godz. 15:15
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości na terenie Miasta Świdwin w 2022 roku Wymagania doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554460 2021-12-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług konserwacyjnych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Część 1: świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia awaryjnego w zakresie instalacji sanitarnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558513 2021-12-06
godz. 11:00
Zachodniopomorskie „Administrowanie budynkami lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Gminy Bobolice oraz lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością Gminy Bobolice w 2022 roku” 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516487 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie „Usługa stałej konserwacji ogólnobudowlanej budynków i instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób OR Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563392 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8525840 2021-12-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Administrowanie oraz obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych w Stargardzie Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych usług związanych z administrowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569158 2021-12-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach w2022r. Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)