Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: śląskie - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8550766 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554330 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555595 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie SRZP261-2-0159/21 „Usuwanie lub przemieszczanie pojazdów z dróg położnych na terenie powiatu zawierciańskiego z gmin Zawiercie, Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541592 2021-12-03
godz. 00:00
Śląskie wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555605 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Usługa parkowania i przechowywania pojazdów DMC do 3,5t. i ich części dla KPP Myszków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555447 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części dla KPP Myszków Postępowanie nr 2/2021” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV-98351100-9 – Usługi parkingowe2. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542598 2021-12-03
godz. 10:00
Śląskie świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555491 2021-12-03
godz. 11:41
Śląskie Usługi serwisowe związane z eksploatacją stolarki okienno-drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.O. oraz inne prace serwis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548196 2021-12-03
godz. 13:00
Śląskie Wykonywanie usługi zwyżką na budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541615 2021-12-06
godz. 09:00
Śląskie usługa polegająca na: 1. Przyjmowaniu do demontażu każdego rodzaju pojazdu; 2. Odbiorze i transporcie pojazdów z miejsca ich przec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557695 2021-12-06
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558525 2021-12-06
godz. 11:10
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej w Bielsku-Białej z podziałem na 2 części Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549293 2021-12-07
godz. 08:00
Śląskie Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego na instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i elektryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561419 2021-12-07
godz. 09:00
Śląskie Prowadzenie parkingu strzeżonego Wykonania usługi przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559331 2021-12-08
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług utrzymania budynku i pogotowia awaryjnego w obiekcie Sądu Rejonowego w Jaworznie. Sąd Rejonowy w Jaworznie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568733 2021-12-08
godz. 08:00
Śląskie Wykonywanie bieżących napraw oraz bieżąca obsługa techniczna Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie w roku 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552613 2021-12-08
godz. 13:00
Śląskie Wykonanie wyceny terenu i majątku (na nim znajdującym się do ewentualnej sprzedaży) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8526803 2021-12-09
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych wraz z utrzymaniem całodobowego ruchu cieplnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556409 2021-12-09
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/159/2021 Usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty adaptacyjne dla przyszłych SWC PEC - Gliwice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560167 2021-12-10
godz. 10:00
Śląskie Dostawa, montaż i uruchomienie bezobsługowego systemu parkingowego wraz z oprzyrządowaniem potrzebnym do funkcjonowania systemu oraz modułami zarządzania systemu dla potrzeb Szpitala Powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565807 2021-12-13
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwatorskich dla Sądu Rejonowego w Żywcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569126 2021-12-14
godz. 00:00
Śląskie Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8547489 2021-12-15
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie w 2022 roku nw. robót: 1. malarsko-murarsko-tynkarsko-posadzkarskie, 2. blacharsko-dekarskie, 3. ślusarskie, 4. instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568162 2021-12-16
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów konstr. budowlanych, inst. wod-kan, co, cwu i elektr. w bud. Gminnych (wg wykazu) zarządzanych przez ZBMIITBS w Gliwicach - pełna nazwa w dok. zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563719 2021-12-17
godz. 13:00
Śląskie Nr przetargu 2/MM/2021 z dnia 30.11.2021 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562586 2021-12-20
godz. 10:00
Śląskie Wyłonienie trzech wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe na wykonywanie w okresie 3 lat od dnia ich zawarcia, operatów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555661 2021-12-21
godz. 23:59
Śląskie Bieżące prace konserwacyjno remontowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)