Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, operaty szacunkowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8556370 2021-12-01
godz. 12:00
Dolnośląskie Sporządzenie opinii, w formie operatów szacunkowych wartości rynkowej infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi zlokalizowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561038 2021-12-02
godz. 00:00
Małopolskie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz prawa wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553848 2021-12-02
godz. 09:45
Mazowieckie Wycena do celów księgowych (w tym amortyzacji) budynków i budowli położonych na terenie woj. opolskiego, powiatu brzeskiego, głubc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553087 2021-12-02
godz. 09:45
Opolskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycena do celów księgowych (w tym amortyzacji) budynków i budowli położonych na terenie woj. opolskiego, powiatu brzeskiego, głubczyckiego, kluczborskiego i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555696 2021-12-02
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości godziwej nieruchomości gruntowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8540127 2021-12-02
godz. 15:15
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości na terenie Miasta Świdwin w 2022 roku Wymagania doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557922 2021-12-03
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558219 2021-12-03
godz. 11:00
Podlaskie sporządzenie 19 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz wartość szkód powstałych na nieruchomościach w zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554846 2021-12-03
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wycena nieruchomości przeznaczonych do wykupu, sprzedaży lub wniesienia aportem w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną i eksploatacyjną, a także szacunek szkód powstałych na skute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8529984 2021-12-03
godz. 13:25
Mazowieckie GN.6833.13.2011 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564818 2021-12-06
godz. 08:30
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565651 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie 14 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w gminach Drobin, Stara Biała, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552341 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Wyceny nieruchomości w roku 2022 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Część 1: Część 1 obejmująca wykonanie usług:zadanie nr 1 - wyceny nieruchom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569158 2021-12-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach w2022r. Opis przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567738 2021-12-07
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie opinii o możliwości podziału budynków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552136 2021-12-07
godz. 16:00
Małopolskie Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe, w rozumieniu art. 174 ustawy z dnia 21 sierp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562948 2021-12-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 8 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563615 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552613 2021-12-08
godz. 13:00
Śląskie Wykonanie wyceny terenu i majątku (na nim znajdującym się do ewentualnej sprzedaży) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559736 2021-12-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2022 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557530 2021-12-10
godz. 00:00
Łódzkie Sporządzenie wyceny nieruchomości polegającej na ustaleniu jej wartości na potrzeby ustalenia w drodze decyzji administracyjnej od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554715 2021-12-10
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen w formie operatów szacunkowych w ramach inwestycji pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562689 2021-12-13
godz. 09:00
Mazowieckie Wycena części nieruchomości wspólnej-strychu, adaptowanego na cele mieszkalne w nieruchomości przy ul. J. Dąbrowskiego 42 w Warsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563023 2021-12-13
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego-wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Ryn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563719 2021-12-17
godz. 13:00
Śląskie Nr przetargu 2/MM/2021 z dnia 30.11.2021 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562586 2021-12-20
godz. 10:00
Śląskie Wyłonienie trzech wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe na wykonywanie w okresie 3 lat od dnia ich zawarcia, operatów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563308 2021-12-28
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości NIEruchomości w latach 2022-2023 Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.106.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie operatów szacunkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)