Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, parkingi - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8549158 2021-12-01
godz. 10:00
Małopolskie Usługa polegająca na kompleksowej obsłudze kolekcji bilonu z parkomatów zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Targ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555595 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie SRZP261-2-0159/21 „Usuwanie lub przemieszczanie pojazdów z dróg położnych na terenie powiatu zawierciańskiego z gmin Zawiercie, Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554557 2021-12-01
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie usługi polegającej na Udostępnieniu urządzeń systemu parkingowego oraz prowadzeniu obsługi bezobsługowego parkingu położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558678 2021-12-02
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu zamojski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552725 2021-12-02
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana, zwaną w dalszej części umowy „SPP" lub strefą ulic: ul. Świętego Ducha, ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555605 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Usługa parkowania i przechowywania pojazdów DMC do 3,5t. i ich części dla KPP Myszków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555447 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części dla KPP Myszków Postępowanie nr 2/2021” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV-98351100-9 – Usługi parkingowe2. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555809 2021-12-03
godz. 11:30
Wielkopolskie „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA” TJ. PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU Przedmiotem zamówienia jest usługa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541061 2021-12-03
godz. 12:00
Pomorskie Dzierżawa terenu i prowadzenie na nim przez Oferenta parkingu P2 o powierzchni około 39 000 m.kw. oraz miejsc parkingowych w ilośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554940 2021-12-03
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów z terenu powiatu grajewskiego zgodnie z ustawą - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541615 2021-12-06
godz. 09:00
Śląskie usługa polegająca na: 1. Przyjmowaniu do demontażu każdego rodzaju pojazdu; 2. Odbiorze i transporcie pojazdów z miejsca ich przec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558005 2021-12-06
godz. 16:00
Małopolskie Wykonanie usług w zakresie usuwania, holowania i parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów usuwanych z dróg przebiegających na ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561419 2021-12-07
godz. 09:00
Śląskie Prowadzenie parkingu strzeżonego Wykonania usługi przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553216 2021-12-07
godz. 09:00
Opolskie Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) uruchomienie i obsługę 17 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558725 2021-12-07
godz. 09:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP STAROGARD GDAŃSKI Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550129 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) i Płatnymi Parkingami miejskimi (PP) na terenie Miasta Puck. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i zarządzanie Strefą P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8534817 2021-12-07
godz. 12:00
Małopolskie Najem 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych na nieruchomości będącej własnością Uczelni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562934 2021-12-08
godz. 09:30
Pomorskie holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP w Tczewie Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na zlecenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568964 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa całodobowego parkowania samochodów i innych pojazdów oraz ich części, a także pozostałych przedmiotów zabezpieczonych jako ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569226 2021-12-09
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego”.2. Zamówienie obejmuje:a) Dostawa i montaż systemu parkingowego zgodnie z poniższą specyfikacją b) Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565632 2021-12-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558059 2021-12-10
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558071 2021-12-10
godz. 10:00
Podlaskie Usługa usuwania i przechowywania usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t, 7,5 t do 16 t, 16 t

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560167 2021-12-10
godz. 10:00
Śląskie Dostawa, montaż i uruchomienie bezobsługowego systemu parkingowego wraz z oprzyrządowaniem potrzebnym do funkcjonowania systemu oraz modułami zarządzania systemu dla potrzeb Szpitala Powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555090 2021-12-10
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów,statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5t oraz ich części składowych,urządzeń i rzeczy na potrzeby jedn.Policji garnizonu warmińsko-m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557286 2021-12-10
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556238 2021-12-10
godz. 16:00
Mazowieckie Usługa parkingu cystern kolejowych próżnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535811 2021-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Numer referencyjny: DZ.DU.341.98.2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8519984 2021-12-13
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa 80 sztuk parkomatów wraz z montażem, oprogramowaniem kontroli i nadzorowania strefy płatnego parkowania oraz oprogramowaniem windykacyjnym Numer referencyjny: ZPU.271.15.2021 dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568942 2021-12-14
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)