Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, obsługa techniczna nieruchomości - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8547660 2021-12-01
godz. 08:00
Wielkopolskie Prowadzenie całodobowego Pogotowia Technicznego w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież w roku 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550766 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554330 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8531001 2021-12-01
godz. 23:59
Mazowieckie Usuwanie awarii, drobne naprawy bieżące i usługi konserwacyjne ogólnobudowlane związane z eksploatacją: - budynków mieszkalnych wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548917 2021-12-02
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin”. 1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8536372 2021-12-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez ZGN Włochy m.st. Warszawy w roku 2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558044 2021-12-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552052 2021-12-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla SPZOZ w Barcinie całodobowe świadczenie usług ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553201 2021-12-02
godz. 12:30
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji sanitarnej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji sanitarnych w budynkach placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541592 2021-12-03
godz. 00:00
Śląskie wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557506 2021-12-03
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi konserwacji instalacji sanitarnych dla 8 nieruchomości będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Mienia m.st Warszaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549437 2021-12-03
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi konserwacyjno – remontowe, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1 Przedmiot umowy obejmuje „Usługi konserwacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542598 2021-12-03
godz. 10:00
Śląskie świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552742 2021-12-03
godz. 10:00
Małopolskie Usługa odczytu liczników energii elektrycznej na terenie działania TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555515 2021-12-03
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555491 2021-12-03
godz. 11:41
Śląskie Usługi serwisowe związane z eksploatacją stolarki okienno-drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.O. oraz inne prace serwis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548196 2021-12-03
godz. 13:00
Śląskie Wykonywanie usługi zwyżką na budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548368 2021-12-03
godz. 15:15
Lubuskie usługa wykonywania prac gospodarczych i konserwacyjno-naprawczych na rzecz Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542874 2021-12-06
godz. 08:00
Dolnośląskie Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Ole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552504 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży automatyka węzłów cieplnych w budynkach należących w 100% d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554460 2021-12-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług konserwacyjnych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Część 1: świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia awaryjnego w zakresie instalacji sanitarnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557695 2021-12-06
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565805 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja lokali i urządzeń w lokalach biblioteki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516636 2021-12-06
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie w okresie 24 miesięcy obsługi techniczno-serwisowej budynków TWR Poznań Numer referencyjny: 85/PAŻP/2021/AZP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 24 miesięcy obsługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558525 2021-12-06
godz. 11:10
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej w Bielsku-Białej z podziałem na 2 części Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550113 2021-12-06
godz. 12:30
Mazowieckie „Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice” obsłudze technicznej budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Michałowice i będących w zasobach Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549293 2021-12-07
godz. 08:00
Śląskie Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego na instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i elektryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516487 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie „Usługa stałej konserwacji ogólnobudowlanej budynków i instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób OR Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563392 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516107 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Stałe wykonywanie usług komunalnych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot i Lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)