Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, usługi związane z leśnictwem, rolnictwem - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7983072 2021-03-04 Śląskie ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TECHNICZNEGO UTRZYMANIA BUDYNKÓW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987417 2021-03-04 Zachodniopomorskie WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, PROWADZONE NA ZASADACH ART. 701-5 KC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977196 2021-03-04
godz. 07:30
Śląskie 4WOG-1200.2712.4.2021 Techniczne utrzymanie nieruchomości oraz sezonowa obsługa kotłowni w budynku przy ul. Arki Bożka w Kuźni Rac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7953676 2021-03-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki — ogródka piwnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7987993 2021-03-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie usługi kontroli obiektów, instalacji, przewodów i urządzeń stosownie do wymogów art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988846 2021-03-04
godz. 15:00
Mazowieckie Opracowanie operatu szacunkowego - ul. Kopijników, Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988850 2021-03-04
godz. 15:00
Mazowieckie Opracowanie operatu szacunkowego - ul. Białołęcka, Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985593 2021-03-05
godz. 00:00
Śląskie Awaryjna naprawa mocowania schodów w budynku przy ulicy Daszyńskiego 28 w Gliwicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976094 2021-03-05
godz. 09:00
Dolnośląskie wykonywanie usług awaryjno-naprawczych instalacji wewnętrznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983021 2021-03-05
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi rzeczoznawcy majątkowego dla Nadleśnictwa Durowo w 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7983788 2021-03-05
godz. 11:00
Zachodniopomorskie 01/R/ZS/2021/RWiK Wykonywanie robót remontowych i awaryjnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7994581 2021-03-05
godz. 12:00
Mazowieckie wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu rynkowego dla odpłatnego oddawania mienia PKP w drodze umowy najmu części nieruchomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989400 2021-03-05
godz. 13:00
Świętokrzyskie GN.6844.3.2020.MAgn Wycena nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul.Leśnej oznaczonej jako działki ewidencyjne n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988807 2021-03-05
godz. 14:00
Mazowieckie Oszacowanie wartości środków trwałych wraz z inwentaryzacją budowlaną i ekspertyzą techniczną nieruchomości usytuowanych przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7985633 2021-03-05
godz. 15:00
Łódzkie Zadanie 1 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa służebności przejazdu, przechodu i prowadzenia mediów na nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989239 2021-03-05
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług: holowania i przechowywania pojazdów zabezpieczonych do prowadzonych postępowań na obszarze działania Prokuratur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991619 2021-03-05
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim w obr. 10 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7989397 2021-03-05
godz. 15:30
Wielkopolskie 04/02/2021 Najem powierzchni w celu świadczenia usługi cateringowej - Gmina Kórnik / Województwo Wielkopolskie PRZEDMIOT POSTĘPOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7980720 2021-03-08
godz. 00:00
Śląskie WM 34/II Ojca Bocheńskiego 23 - 29 utrzymanie czystości 1. Utrzymanie czystości w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń wspóln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7995254 2021-03-08
godz. 08:15
Śląskie Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wartości działki nr 1062/60 zlokalizowanej w Krzyżowicach przy ul. Kościuszki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7955288 2021-03-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi wyceny mienia znajdującego się w Zasobie WRSP, którym dysponuje KOWR OT Olsztyn na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7955341 2021-03-08
godz. 09:00
Mazowieckie KOWR OT OLSZTYN - Usługi wyceny mienia będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje KOWR OT Olsztyn na terenie powiatu ełckiego, giży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986194 2021-03-08
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie operatów szacunkowych wycena wartości: nieruchomości zabudowanych, nieruchomości niezabudowanych, lokali mieszkalnych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986597 2021-03-08
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach wspólnot mieszkaniowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7955291 2021-03-08
godz. 09:30
Mazowieckie Bieżąca konserwacja budynków i boisk placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia został podzielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988945 2021-03-08
godz. 10:00
Śląskie Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna -ŚCP Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7995825 2021-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi konserwacyjnej w okresie od 01.04.2021-31.01.2022 r.) w obiektach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7980473 2021-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988867 2021-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wydzielonej w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7995971 2021-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości (sam grunt) oznaczonej jako działka ew. nr 201/4 z obr. 43 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)