Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8818886 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II” Numer referencyjny: RS.271.0002.2022, ZP.rp.9.2022 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8859919 2022-05-11
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu Część 1: 1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8816043 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Ubezpieczenie instalacji ściekowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Numer referencyjny: 00500/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/U/2022 Ubezpieczenie instalacji śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8755282 2022-05-11
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji inżyniera projektu w trakcie prowadzenia prac geologicznych których celem jest wykonanie otworu geotermalnego Otwock GT 1 Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w trakcie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872564 2022-05-11
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Oddziału w Krakowie GDDKiA”Usługi stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują: a) usługi pocztowe w ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860265 2022-05-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1 Część 1: Budowa łącznika wraz z przebudową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8855747 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim. Zakres I: Budowa drogi dojazdowej do akwenu ,,Balaton” wraz z parkingiem, oświetleniem oraz rozbudową sieci wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875848 2022-05-12
godz. 08:00
Śląskie Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863893 2022-05-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY PILECKIEGO ORAZ ULICY FIELDORFA NILA W EŁKU 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy płk Witolda Pileckiego oraz ulicy Fieldorfa Ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868706 2022-05-12
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F - w formule „zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8845236 2022-05-12
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w związku z pierwszym wyposażeniem Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy Rynku 2 w Mikołowie w ramach przebudowy zdegradowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848540 2022-05-12
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP2) Numer referencyjny: BKM-I.271.5.2022 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Zakres z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868739 2022-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska - II post. 1. Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868730 2022-05-12
godz. 10:00
Dolnośląskie Wymiana węzła cieplnego trzyfunkcyjnego zasilającego budynek hali sportowej i basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Bogatyni Przedmiotem zamówienia jest wymiana węzła cie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868994 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Opracow. dok proj. rozbud. i modern. kompleksu stadionu lekkoatlet. oraz pełnienie nadzoru aut przy realizacji robót bud. w ramach zad Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Chrzano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869266 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd• Modernizacji podlegać będzie 1469 szt. punktów oświetleniowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8786408 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” Numer referencyjny: 13/Ctr/22/TJ/POIiŚ Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk pojaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8778022 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa foteli i asystorów do pobierania krwi, leżanek do EKG, lodówki na leki oraz przenośnika taśmowo rolkowego. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli do pobierania krwi. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854049 2022-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Adaptacja budynku byłego gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul Lipińskiego, Sanok-Posada. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868518 2022-05-12
godz. 10:30
Śląskie Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831992 2022-05-12
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S zgodnie z postanowieniami SWZ. Numer referencyjny: 1361/EZP/MWI/2022 Dostawa fabrycznie nowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863848 2022-05-12
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych 1. Opis inwestycji: Inwestycja obejmie przebudowę i rozbudowę gminnej stacji wodoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8828721 2022-05-12
godz. 11:00
Mazowieckie „Zakup ciągnika - /leasing/” Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 44KM wraz z wyposażen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8776289 2022-05-12
godz. 11:00
Lubelskie USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SPZOZ Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848687 2022-05-12
godz. 11:00
Mazowieckie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dla Polskiej Akademii Nauk w podziale na trzy części: Część 1Dostawa samochodu osobowego e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8748890 2022-05-12
godz. 12:00
Śląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej (10 zadań) Numer referencyjny: PZP/TD-OBB/01378/2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875626 2022-05-12
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa subskrypcji na licencje uprawniające do instalacji i użytkowania przez okres 36 miesięcy pakietu oprogramowania do zastosowań biurowych zwany dalej Office 365, dla 3760 Pracowników U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8856726 2022-05-13
godz. 08:00
Wielkopolskie Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 Część 1: Pakiet 1 – Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8826911 2022-05-13
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach 2. Prace polegać będą w szczegól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)