Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7971780 2021-02-24 Warmińsko-Mazurskie wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości (po placówce Straży Granicznej) położonej w Dubeninkach, przy ul. Osiedlowej 10. Nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971796 2021-02-24
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie usług w zakresie pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz usług w zakresie utrzymania urządzeń turystycznych i edukacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973585 2021-02-24
godz. 10:00
Małopolskie Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 15495/2 o pow. 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7961892 2021-02-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Obsługa konserwatorska terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976881 2021-02-24
godz. 11:00
Śląskie Wycena działki nr 309/9 w Mszanie Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 Wycena nieruchomości gruntow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7970735 2021-02-24
godz. 12:00
Śląskie Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź Cmentarzem Komunalnym (o powierzchni całkowitej 55 541 m2), znajdującym się przy ul. Wojko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7960969 2021-02-24
godz. 13:00
Dolnośląskie Stała współpraca w zakresie napraw i konserwacji w branży instalacji sanitarnych na obiektach Mercus Logistyka 1 CENA OFERTY NETT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7979470 2021-02-24
godz. 13:01
Zachodniopomorskie Zarządzanie nieruchomością Bursa Oka w Opolu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971852 2021-02-24
godz. 23:59
Łódzkie "Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii biorafinacji surowców roślinnych do wysokoskoncentrowanych preparatów białkowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7966702 2021-02-25
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie administrowania zakładowym obiektem socjalnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976385 2021-02-25
godz. 08:00
Świętokrzyskie Dzierżawa powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976199 2021-02-25
godz. 08:30
Pomorskie Usługi z zakresu utrzymania obiektów turystyczno-edukacyjnych, miejsc postoju pojazdów wraz z wykonaniem remontów i wymianą infras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952147 2021-02-25
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie różnych robót budowlanych rozliczanych kosztorysem powykonawczym wg stawki r-g

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976618 2021-02-25
godz. 08:45
Śląskie Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania koreferatów do dokumentacji, opinii i operatów 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977111 2021-02-25
godz. 09:00
Małopolskie BZP-3941-6/2021 Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981432 2021-02-25
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usługi konserwacyjnej w okresie jednego roku (od 01.04.2021-31.03.2022 r.) w obiektach Ministerstwa Kultury i Dziedzic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973589 2021-02-25
godz. 10:00
Małopolskie Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 15485/2 o pow. 0,0201 ha po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973607 2021-02-25
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie pełnego zakresu prac konserwacyjnych w budynkach należących do:,,Żyrardowskiego TBS Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976455 2021-02-25
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane w budynkach gminnych zarządzanych przez ITBS -ZGL Sp. z o.o. w Iławie - wykaz budynków będący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973760 2021-02-25
godz. 12:00
Opolskie NT.2810.7.2021-ZOF OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM na Sukcesywne wykonywanie robót remontowo – budowlanych i pozostawanie w gotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973601 2021-02-25
godz. 14:00
Podkarpackie Kompleksowa usługa zarządzania niestrzeżonymi parkingami na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu, w Instrukcji pobierania o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7982229 2021-02-25
godz. 15:00
Pomorskie Przedstawienie ofert cenowych licencjonowanej (autoryzowanej) wyceny wartości rynkowej samochodów i motocykli będących na wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981149 2021-02-26
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976669 2021-02-26
godz. 09:30
Zachodniopomorskie NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 9,8 m2 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 27 W STARGARDZIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976684 2021-02-26
godz. 09:30
Zachodniopomorskie NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 21,77 m2 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 27 W STARGARDZIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971357 2021-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974361 2021-02-26
godz. 10:00
Mazowieckie obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973184 2021-02-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7969461 2021-02-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32 na potrzeby u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971690 2021-02-26
godz. 11:00
Podkarpackie Sporządzenie operatów szacunkowych cz-2 1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)