Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8547660 2021-12-01
godz. 08:00
Wielkopolskie Prowadzenie całodobowego Pogotowia Technicznego w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież w roku 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549158 2021-12-01
godz. 10:00
Małopolskie Usługa polegająca na kompleksowej obsłudze kolekcji bilonu z parkomatów zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Targ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550766 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554330 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie w roku 2022 usług pogotowia technicznego (awaryjnego) w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555595 2021-12-01
godz. 10:00
Śląskie SRZP261-2-0159/21 „Usuwanie lub przemieszczanie pojazdów z dróg położnych na terenie powiatu zawierciańskiego z gmin Zawiercie, Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554557 2021-12-01
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie usługi polegającej na Udostępnieniu urządzeń systemu parkingowego oraz prowadzeniu obsługi bezobsługowego parkingu położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556370 2021-12-01
godz. 12:00
Dolnośląskie Sporządzenie opinii, w formie operatów szacunkowych wartości rynkowej infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi zlokalizowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8531001 2021-12-01
godz. 23:59
Mazowieckie Usuwanie awarii, drobne naprawy bieżące i usługi konserwacyjne ogólnobudowlane związane z eksploatacją: - budynków mieszkalnych wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561038 2021-12-02
godz. 00:00
Małopolskie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową: wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz prawa wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8548917 2021-12-02
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin”. 1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558678 2021-12-02
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu zamojski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553848 2021-12-02
godz. 09:45
Mazowieckie Wycena do celów księgowych (w tym amortyzacji) budynków i budowli położonych na terenie woj. opolskiego, powiatu brzeskiego, głubc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553087 2021-12-02
godz. 09:45
Opolskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycena do celów księgowych (w tym amortyzacji) budynków i budowli położonych na terenie woj. opolskiego, powiatu brzeskiego, głubczyckiego, kluczborskiego i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8499945 2021-12-02
godz. 10:00
Podlaskie Usługa związana z administrowaniem NIEruchomości stanowiących własność Gminy Białystok będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku z podziałem na 3 zadania. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8536372 2021-12-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez ZGN Włochy m.st. Warszawy w roku 2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552725 2021-12-02
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana, zwaną w dalszej części umowy „SPP" lub strefą ulic: ul. Świętego Ducha, ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558044 2021-12-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553255 2021-12-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zarządzanie lotniskiem w Masłowie k. Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552052 2021-12-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla SPZOZ w Barcinie całodobowe świadczenie usług ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555696 2021-12-02
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości godziwej nieruchomości gruntowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553201 2021-12-02
godz. 12:30
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji sanitarnej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji sanitarnych w budynkach placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8540127 2021-12-02
godz. 15:15
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości na terenie Miasta Świdwin w 2022 roku Wymagania doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541592 2021-12-03
godz. 00:00
Śląskie wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557506 2021-12-03
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi konserwacji instalacji sanitarnych dla 8 nieruchomości będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Mienia m.st Warszaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549437 2021-12-03
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi konserwacyjno – remontowe, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1 Przedmiot umowy obejmuje „Usługi konserwacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555605 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Usługa parkowania i przechowywania pojazdów DMC do 3,5t. i ich części dla KPP Myszków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555447 2021-12-03
godz. 09:00
Śląskie Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części dla KPP Myszków Postępowanie nr 2/2021” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV-98351100-9 – Usługi parkingowe2. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542598 2021-12-03
godz. 10:00
Śląskie świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552742 2021-12-03
godz. 10:00
Małopolskie Usługa odczytu liczników energii elektrycznej na terenie działania TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555515 2021-12-03
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)