Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8848839 2022-05-20
godz. 11:00
Pomorskie „Usługi rzeczoznawców majątkowych” Numer referencyjny: DZP-OG.2610.109.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rzeczoznawców majątkowych dotyczących NIEruchomości stanowiących zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899159 2022-05-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Obsługa Techniczna Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406 1. Przedmiotem zamówienia jest obsług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912492 2022-05-25 Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 471/3 o pow. 0.0732 ha z obrębu ewidencji gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910544 2022-05-25
godz. 09:00
Łódzkie Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx w RE8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910208 2022-05-25
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Radomia. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915140 2022-05-25
godz. 09:00
Dolnośląskie Transport wraz z postojem ( w ty opłaty parkingowe) w ramach realizacji projektu pn. Wspólna kultura wzbogaca. Usługa obejmuje kos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916913 2022-05-25
godz. 09:00
Opolskie Dzierżawa gruntu wraz z budynkiem prosektorium na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na ul. Mossora 1 przez okres 36 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8687466 2022-05-25
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Numer referencyjny: BDG-WO.261.19.2021 Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa lub rozbudowanie obi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854344 2022-05-25
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usługi konserwacji NIEruchomości zabudowanej położonej przy ul. Piaskowej 23-55 Numer referencyjny: BZP.DZN.47.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898002 2022-05-25
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Wykonawcy w zakresie prac konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej: murarsko-malarskiej, dekarsko-blacharskiej, szklarskiej i stolarskiej, polegających na bieżącym usuwaniu usterek w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899236 2022-05-25
godz. 11:00
Lubelskie Usługi konserwacji, przeglądów, napraw oraz bieżącego utrzymania instalacji sanitarnych z zapewnieniem pogotowia technicznego dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900147 2022-05-25
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910626 2022-05-25
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Wolanowskiej oraz Barlick...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907663 2022-05-25
godz. 12:00
Pomorskie PR.271.5.2022 Wykonanie 2 operatów szacunkowych i 5 analiz aktów notarialnych (2 częśći) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909779 2022-05-25
godz. 12:00
Wielkopolskie Kompleksowa usługa w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i konserwacyjnej Osiedla Studenckiego w Słubicach w okresie 12 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917706 2022-05-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 10/3 o pow. 0,0741 ha, nr 10/4 o pow. 0,0154 ha i nr 10/5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919592 2022-05-26
godz. 00:00
Śląskie wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919590 2022-05-26
godz. 07:00
Śląskie Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925589 2022-05-26
godz. 07:15
Śląskie Wykonanie operatów szacunkowych dla n/w obiektów budowlanych: 1. schody wejściowe do budynku mieszkalnego - Jastrzębie-Zdrój ul. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914179 2022-05-26
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Traugutta oraz Wielkopols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906067 2022-05-26
godz. 09:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP NOWY DWÓR GDAŃSKI Przedmiotem postępowania jest holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864876 2022-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Oddanie w dzierżawę działek z przeznaczeniem na lokalizację miejsc parkingowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906382 2022-05-26
godz. 10:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP KARTUZY. Przedmiotem postępowania jest holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909809 2022-05-26
godz. 11:30
Dolnośląskie Wykonanie odczytów urządzeń pomiarowych i rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dla lokali gminnych zarządzanych przez ZZK – 2 ZADANIA. Część 1: Wykonanie odczytów urządzeń pomiarowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910311 2022-05-26
godz. 18:00
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916726 2022-05-26
godz. 23:59
Małopolskie Zlecę Inwentaryzację architektoniczną oraz prace projektowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8901721 2022-05-27
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług pogotowia awaryjnego w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902557 2022-05-27
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Zorganizowanie i administrowanie Sezonową Strefą Płatnego Parkowania oraz Płatnymi Parkingami Miejskimi na terenie miasta Mikołajki Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Wykonanie usługi polega...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916604 2022-05-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916675 2022-05-27
godz. 09:30
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych poł. w Radomiu przy ul. Wrocławskiej, Energetyków, Czarnej, Tarnobrzeskiej i Pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)