Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7617501 2020-08-12 Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego określającego: 1. wartość prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626110 2020-08-12 Śląskie G.6847.69.2020 Operat szacunkowy określający wartość służebności drogowej na nieruchomości położonej w Ćwiklicach przy ul. Spacero...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626107 2020-08-12 Śląskie G.6847.68.2020 Operat szacunkowy określający wartość służebności drogowej na nieruchomości położonej w Pszczynie w rejonie ul. Zuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635512 2020-08-12 Mazowieckie Prowadzenie 1 (jednego) całodobowego tymczasowego parkingu strzeżonego zlokalizowanego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627222 2020-08-12
godz. 08:00
Pomorskie Ustalenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 operat - 8 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593353 2020-08-12
godz. 09:30
Mazowieckie Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo- Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2020 rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608571 2020-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dotyczącego określeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629055 2020-08-12
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie 4 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Łodzi, w celu ustalenia wartości nieruchomości przejętych pod drogę p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625562 2020-08-12
godz. 10:30
Mazowieckie Usługa konserwacji sanitarnej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji sanitarnych tj. instalacji wody zimnej, in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576555 2020-08-12
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-D.271.42.132.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632387 2020-08-12
godz. 13:00
Świętokrzyskie GN.6840.12.2020.UM Wycena nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Kalinowej oznaczonej jako dz. ewid. nr 294 (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633829 2020-08-13
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatu szacunkowego stanowiącego opinię o wartości nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 240/16 o powierzchni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628002 2020-08-13
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych Numer referencyjny: DSK-IX.271.11.2020 Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624630 2020-08-13
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby ustale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634206 2020-08-13
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie 18 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Skierniewicach celem: ustalenia wartości niezabudowanej nieruchomośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631772 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Dzierżawa parkingu Głodówka o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637792 2020-08-13
godz. 15:30
Małopolskie Wykonanie wyceny nieruchomości niezabudowanej dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1K/00035004/2, stanowiącej własność Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637798 2020-08-13
godz. 15:30
Lubelskie Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1K/00037798/8, stanowiącej własność Powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631910 2020-08-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Powiatu Polickiego oznaczonej działkami nr 3314 o pow. 0,0727 ha, nr 3322 o pow....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637734 2020-08-14
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie usługi bieżącej konserwacji i świadczenie bez zbędnej zwłoki usługi pogotowia instalacyjnego dla kotłowni gazowej i inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610036 2020-08-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu sławieńskiego prowadzonych przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633201 2020-08-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego zawierającego wycenę wartości rynkowej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych będącyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637812 2020-08-14
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie szczegółowej Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Białegostoku, zwanej dalej inwentaryzacją. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621638 2020-08-14
godz. 15:00
Mazowieckie Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminie Sienno 1. Inwentaryzacja wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622677 2020-08-14
godz. 15:30
Podlaskie Wykonywanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze, remontach i konserwacji węzła c.o., urządzeń instalacji cieplnej, konserwacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629742 2020-08-17
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7599830 2020-08-17
godz. 09:00
Dolnośląskie 1 Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 43/2020/ZAK2 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634231 2020-08-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych zawierającego z wyceną wartości rynkowej stawki czynszu za dzierżawę nieru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587579 2020-08-17
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków (...) na osiedlu przy ul. Go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586903 2020-08-17
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)