Przetargi na nieruchomości

Rynek nieruchomości to ogromny potencjał dla Twojej firmy. Każdego roku rozstrzyga się tu wielomiliardowe kontrakty. W 2015 roku na rynku nieruchomości (administracja, obsługa techniczna, operaty) ogłoszono 3216 zamówień, z czego najwięcej w województwach: śląskim (587), mazowieckim (509) oraz zachodniopomorskim (301). Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowych partnerów biznesowych.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8573297 2021-12-03
godz. 12:00
Lubelskie Określenie wartości prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 252/6 o pow. 0,0064 ha, w ark. mapy ew. nr 1, położon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8573301 2021-12-03
godz. 12:00
Lubelskie Określenie wartości prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 252/6 o pow. 0,0064 ha, w ark. mapy ew. nr 1, położon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542874 2021-12-06
godz. 08:00
Dolnośląskie Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Ole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564818 2021-12-06
godz. 08:30
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8541615 2021-12-06
godz. 09:00
Śląskie usługa polegająca na: 1. Przyjmowaniu do demontażu każdego rodzaju pojazdu; 2. Odbiorze i transporcie pojazdów z miejsca ich przec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542068 2021-12-06
godz. 10:00
Wielkopolskie BGN.271.2.13.2021 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552504 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży automatyka węzłów cieplnych w budynkach należących w 100% d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554460 2021-12-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług konserwacyjnych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Część 1: świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia awaryjnego w zakresie instalacji sanitarnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557695 2021-12-06
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565651 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie 14 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w gminach Drobin, Stara Biała, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565805 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja lokali i urządzeń w lokalach biblioteki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516636 2021-12-06
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie w okresie 24 miesięcy obsługi techniczno-serwisowej budynków TWR Poznań Numer referencyjny: 85/PAŻP/2021/AZP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 24 miesięcy obsługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558513 2021-12-06
godz. 11:00
Zachodniopomorskie „Administrowanie budynkami lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Gminy Bobolice oraz lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością Gminy Bobolice w 2022 roku” 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553255 2021-12-06
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zarządzanie lotniskiem w Masłowie k. Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558525 2021-12-06
godz. 11:10
Śląskie Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej w Bielsku-Białej z podziałem na 2 części Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550113 2021-12-06
godz. 12:30
Mazowieckie „Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice” obsłudze technicznej budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Michałowice i będących w zasobach Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558005 2021-12-06
godz. 16:00
Małopolskie Wykonanie usług w zakresie usuwania, holowania i parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów usuwanych z dróg przebiegających na ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8574844 2021-12-07
godz. 06:15
Śląskie Opracowanie wyceny wartości nieruchomości gruntowej, określającej wartość rynkową nieruchomości działki nr: 1024/168, położonej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549293 2021-12-07
godz. 08:00
Śląskie Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego na instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i elektryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516487 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie „Usługa stałej konserwacji ogólnobudowlanej budynków i instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób OR Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561419 2021-12-07
godz. 09:00
Śląskie Prowadzenie parkingu strzeżonego Wykonania usługi przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562403 2021-12-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Obsługa Targowiska Gminnego Mój Rynek w Nowem. a) ogół prac związanych z codzienną pracą obiektu-otwieranie i zamykanie targowiska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563392 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564031 2021-12-07
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie2. Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553216 2021-12-07
godz. 09:00
Opolskie Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) uruchomienie i obsługę 17 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558725 2021-12-07
godz. 09:30
Pomorskie HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP STAROGARD GDAŃSKI Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516107 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Stałe wykonywanie usług komunalnych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot i Lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8521648 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Stałe wykonywanie usług komunalnych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administrację Wspólnot i Lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8521646 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Stałe wykonywanie robót instalacyjnych i sanitarnych w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Administra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552341 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Wyceny nieruchomości w roku 2022 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Część 1: Część 1 obejmująca wykonanie usług:zadanie nr 1 - wyceny nieruchom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)