Przetargi na nieruchomości

Rynek nieruchomości to ogromny potencjał dla Twojej firmy. Każdego roku rozstrzyga się tu wielomiliardowe kontrakty. W 2015 roku na rynku nieruchomości (administracja, obsługa techniczna, operaty) ogłoszono 3216 zamówień, z czego najwięcej w województwach: śląskim (587), mazowieckim (509) oraz zachodniopomorskim (301). Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowych partnerów biznesowych.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9085830 2022-08-11
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie 25 operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089341 2022-08-11
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu - Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2022 do 31.08....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9076616 2022-08-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającą z inwestycji wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9076614 2022-08-11
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającą z inwestycji wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083547 2022-08-11
godz. 10:00
Świętokrzyskie INO.271.66.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9081176 2022-08-11
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji technicznej instalacji sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, hydrantowych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078341 2022-08-11
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie: 1. operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności do nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091742 2022-08-11
godz. 23:59
Mazowieckie Serwisant - Złota rączka - Administrator LUBLIN PF INWESTYCJE poszukuje osoby na stanowisko ZŁOTEJ RĄCZKI, DO WYKONYWANIA SAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094989 2022-08-11
godz. 23:59
Łódzkie Wykonanie 5 indywidualnych ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego analizujących możliwości wystąpienia wzrostu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089245 2022-08-12
godz. 09:00
Dolnośląskie Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy przeznaczonego dla 5 osób wymagających wsparcia z powodu wieku w Wińsku przy ul. Piłsudskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089344 2022-08-12
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych w c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091644 2022-08-12
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Konserwacje w obiektach administrowanych przez Nadleśnictwo Lutówko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9057693 2022-08-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wybór Dzierżawcy w celu wybudowania i prowadzenia parkingu wielopoziomowego 3. Krótki opis zamówienia: 1. Przedmiotem postępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9075273 2022-08-12
godz. 10:00
Opolskie Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia obejmującego dostawy łącznie 45 000 litrów oleju opałowego na potrzeby Inspektora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087962 2022-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Określenie wartości nieruchomości w celu przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9085444 2022-08-12
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych i ich aktualizacji, w celu określenia wartości nw. nieruchomości: 1) Nieruchomości poło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094715 2022-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Sprzedaż odcinków sieci ciepłowniczej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100778 2022-08-15
godz. 12:00
Śląskie Wycena określająca wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092703 2022-08-16
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej w celu ustalenia wysokości odszkodowania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092887 2022-08-16
godz. 10:00
Mazowieckie przetarg nieograniczony na ​świadczenie usług bieżącego utrzymania nieruchomości w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094051 2022-08-16
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatu szacunkowego wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Kręta 3/3 Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094612 2022-08-16
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie WM.272.20.2022.JJ Wycena nieruchomości - II półrocze 2022 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakres nr 1 określenie wartości nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9082654 2022-08-16
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wydzielonej w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9082656 2022-08-16
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 3 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości wydzielonych w trybie art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9082659 2022-08-16
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 15 operatów szacunkowych określających wartość rynkową następujących gruntów stanowiących własność Skarbu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087867 2022-08-16
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji oraz świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy Część 1: Oszacowanie wartości nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090858 2022-08-16
godz. 12:00
Dolnośląskie Dzierżawa pomieszczenia nr 4 o powierzchni użytkowej 11,80 m2, z przeznaczeniem na działalność niekonkurencyjną dla Miejsko-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083033 2022-08-16
godz. 15:00
Łódzkie Sporządzenie wyceny nieruchomości do ustalenia wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097952 2022-08-16
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość oraz rzuty lokali mieszkalnych położonych w Tomaszowie Mazowieckim pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100630 2022-08-16
godz. 23:59
Śląskie Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej budynku socjalnego oraz obsługa i utrzymanie w czystości lampowni przy szybie V...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)