Przetargi na nieruchomości

Rynek nieruchomości to ogromny potencjał dla Twojej firmy. Każdego roku rozstrzyga się tu wielomiliardowe kontrakty. W 2015 roku na rynku nieruchomości (administracja, obsługa techniczna, operaty) ogłoszono 3216 zamówień, z czego najwięcej w województwach: śląskim (587), mazowieckim (509) oraz zachodniopomorskim (301). Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowych partnerów biznesowych.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6817958 2019-06-17
godz. 08:45
Mazowieckie Serwisowanie i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, technicznych i elektrycznych, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819201 2019-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 34-38 Numer referencyjny: 0201-ILZ.260.16.2019 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825709 2019-06-17
godz. 10:00
Śląskie Znak sprawy ZP/14C/19 Obsługa techniczna budynków SPZOZ w Lublińcu” Część nr 1: Zabezpieczenie i utrzymanie w stałej sprawności te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829059 2019-06-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822622 2019-06-17
godz. 10:45
Śląskie 41)Sz-19 wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania koreferatów do dokumentacji, opinii, oper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6811880 2019-06-17
godz. 11:30
Mazowieckie Administrowanie nieruchomością położoną w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 Numer referencyjny: KPZ.271.9.2019 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832197 2019-06-17
godz. 11:45
Warmińsko-Mazurskie Dzierżawę na czas nieokreślony gruntów Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Maskuli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6806489 2019-06-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Wykonywanie robót budowlanych- remontowych w branżach: ogólnobudowlanej, instalacyjno - sanitarnej i elektrycznej w obiektach nale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6797284 2019-06-17
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827157 2019-06-18
godz. 00:00
Mazowieckie 1. KOD CPV:75112100-5 Przedmiot zamówienia dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie na stanowisku Specjalista ds. adminis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838252 2019-06-18
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową 3 nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego przezn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828304 2019-06-18
godz. 08:30
Śląskie 9/19 wykonanie: Inwentaryzacji statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych, or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832134 2019-06-18
godz. 08:30
Śląskie 13/06/2019 1. Opracowanie operatu szacunkowego dla wyceny wartości drzwi i bramy w budynku mieszkalnym (dawny biurowy) w Krzyżowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838950 2019-06-18
godz. 08:30
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Zamówienie zosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824082 2019-06-18
godz. 09:30
Mazowieckie Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2019 rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823962 2019-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego Numer referencyjny: SPW.272.53.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819211 2019-06-18
godz. 10:30
Śląskie „Wyceny nieruchomości zabudowanych – 2 zadania” Numer referencyjny: AP.271.35.2019 Zakres zamówienia obejmuje 2 części (zadań) tj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818913 2019-06-18
godz. 10:30
Wielkopolskie Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana. Jest to zamówienie wspólne dla Powiatu Kościań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819093 2019-06-18
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Przegląd techniczny, naprawy i stała konserwacja urządzeń klimatyzacji Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymywanie urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6811936 2019-06-18
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Barwice. 2. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest administrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6797549 2019-06-19
godz. 00:00
Mazowieckie Administrator Warszawa - Dolny Mokotów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822579 2019-06-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828700 2019-06-19
godz. 09:00
Podkarpackie Zaprasza na złożenie ofert na 4 zadania ( dopuszcza się złożenie oferty na jedno zadanie ): 1. przechowywanie pojazdów do 3,5t 1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826917 2019-06-19
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych Numer referencyjny: DSK-IX.271.9.2019 Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6837336 2019-06-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827376 2019-06-19
godz. 09:30
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego, ustalającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości grunt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833205 2019-06-19
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które stanowią własność Gminy Chmielno.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834998 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie BGM-IV.2321.2.5.2019 Wycena nieruchomości lokalowej położonej w Rzeszowie cz. 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826383 2019-06-19
godz. 11:00
Pomorskie „Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814378 2019-06-19
godz. 12:00
Pomorskie Inwentaryzacja środków trwałych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)