Przetargi na nieruchomości

Rynek nieruchomości to ogromny potencjał dla Twojej firmy. Każdego roku rozstrzyga się tu wielomiliardowe kontrakty. W 2015 roku na rynku nieruchomości (administracja, obsługa techniczna, operaty) ogłoszono 3216 zamówień, z czego najwięcej w województwach: śląskim (587), mazowieckim (509) oraz zachodniopomorskim (301). Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowych partnerów biznesowych.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9679389 2023-06-01
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie awaryjnych i bież. remontów: konstrukcji bud. , instalacji wod-kan, c.o. i ciepłej wody oraz elektrycznych w bud. TBS zarz. przez ZBM II TBS w Gliwicach – ROM Nr 4, Nr 6 i N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9695350 2023-06-01
godz. 09:00
Pomorskie Obsługa wakacyjna Bazy Socjalnej w Koszarce w Przebrnie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w dniach od 09.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9700454 2023-06-01
godz. 09:00
Świętokrzyskie GKN.272.4.2023.BG Sporządzenie łącznie 32 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej zgodnie z decyzj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9683505 2023-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Soch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9693982 2023-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa dotycząca sporządzenia przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego 240 sztuk operatów szacunkowych i opinii niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez PGE Dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9644904 2023-06-01
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie operatu szacunkowego, w którym zostanie ustalona waloryzacja wypłaconego odszkodowania za nieruchomość oznaczoną, jako działka nr 1729/7 (powstałej z działki 1729/6) obr. 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9707925 2023-06-02
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działką nr 730/6 o pow. 0,0064 ha, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 1 Police, gmina Police wraz z usługą jednorazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9709777 2023-06-02
godz. 00:00
Małopolskie Przechowywanie pojazdów oraz części do pojazdów na parkingu strzeżonym, stanowiących w postępowaniu sądowym dowody rzeczowe lub depozyty sądowe w sprawach prowadzonych przez Sądu R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9699684 2023-06-02
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług: pogotowia technicznego, konserwacji instalacji c.o i ccw, konserwacji kotłowni gazowych i węzłów wymiennikowych Zakres zamówienia obejmuje:1. zapewnienie usług po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9700860 2023-06-02
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na administro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9697743 2023-06-02
godz. 10:00
Lubelskie Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratur Rejonowych i OZ podległych Prokuraturze Okręg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9706415 2023-06-02
godz. 10:00
Mazowieckie waloryzacja odszkodowań wypłaconych na podstawie decyzji administracyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9709797 2023-06-02
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych systemu parkingowego dla lokalizacji Parking Stare Podgórze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9689375 2023-06-02
godz. 10:30
Podlaskie Opracowanie analizy zmian w strukturze i powierzchni użytków rolnych powstałych wskutek zmian granic i powierzchni terenów leśnych w okresie ostatnich 10 lat na obszarach powiatów: bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9698832 2023-06-02
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zorganizowanie i prowadzenie obsługi strefy parkowania na terenie garaży wielopoziomowych: ul. Szwajcarska 6 i ul. Kościuszki 8 A i B w Legionowie wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9705674 2023-06-02
godz. 12:00
Małopolskie Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polegającej na obsłudze płatnego parking...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9690741 2023-06-02
godz. 13:00
Łódzkie OGÓLNE/ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5/ Prace remontowe po przeglądzie budynków /Cersanit/Opoczno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9703701 2023-06-02
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczno-gospodarcza obiektów i urządzeń Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. szczegółowo opisana w pkt. IV SWZ 7/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9712100 2023-06-02
godz. 13:00
Lubelskie Sporządzenie opinii w formie 55 (pięćdziesięciu pięciu) operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9706320 2023-06-02
godz. 13:30
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego stanowiącej własność Skarbu Państwa; - nieruchomość zabudowana oznacz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9706325 2023-06-02
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa: - nieruchomość niezabudowana oznaczona jako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9685286 2023-06-02
godz. 15:00
Mazowieckie Świadczenie usług Pośrednika dla lokali usługowych w Krakowie przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9657225 2023-06-02
godz. 23:59
Mazowieckie problem z płatnością od inwestora prywatnego poszukuję firmy do odzyskania należności za wykonane przace remontowe w mieszkaniu od prywatnego inwestora

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9709256 2023-06-02
godz. 23:59
Pomorskie Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, w celu określenia wartości nieruchomości o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9711089 2023-06-05
godz. 00:00
Małopolskie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową: prawa własności nieruchomości gruntowych oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9690103 2023-06-05
godz. 08:30
Opolskie OR.2600.128.2023.KO „Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9659622 2023-06-05
godz. 09:00
Mazowieckie Obsługa techniczna i eksploatacyjna budynku i NIEruchomości przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie będącej siedzibą Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Numer referencyjny: ZP/SOWP/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9702021 2023-06-05
godz. 09:30
Mazowieckie Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9704387 2023-06-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie przy ul Wrocławskiej 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje w zakresie administrowania i utrzymania Cmentarza Komunalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9707220 2023-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni 4 lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego, usytuowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)