Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: mazowieckie - Motoryzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8998153 2022-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie DOSTAWA SAMOCHODU TYPU BUS Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą KOPSN/PN1/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986111 2022-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie SVA/BZ/4620-6/2022: Zakup samochodu osobowego wraz z dostawą i rozładunkiem na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego wraz z dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002281 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu operacyjnego typu SLOp, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do SWZ– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia winien ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002617 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dla Pałacu Młodzieży w Warszawie, zgodnie z SWZ i ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007982 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie Zapytanie o informację cenową na dostawę płynu chłodzącego Maintain Fricofin 50 op. 205 l do pojazdów trakcyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014518 2022-07-04
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup opon

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960074 2022-07-05
godz. 07:30
Mazowieckie Dostawa autobusów Numer referencyjny: D/116/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów z podziałem na 3 części (zadania), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Wymogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960050 2022-07-05
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia - ciężarowo - osobowych Numer referencyjny: D/119/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia - ciężarowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831816 2022-07-05
godz. 11:00
Mazowieckie Wynajem pojazdów do odbioru odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Numer referencyjny: RZP.27.7.2022.LK Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986930 2022-07-05
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa paliw dla samochodów użytkowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Przedmiotem zamówienia jest:1) dostawa benzyny silnikowej PB95 , 2) dostawa oleju napędoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999290 2022-07-05
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu w formie leasingu operacyjnego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Zakładu Transportu Samochodowego w Otwocku.2. Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007936 2022-07-05
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie średnioterminowego najmu trzech samochodów osobowych segmentu E dla Ministerstwa Aktywów Państw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009267 2022-07-05
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa środków i preparatów do konserwacji i czyszczenia pojazdów z podziałem na zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007989 2022-07-06
godz. 09:00
Mazowieckie Leasing pojazdu dostawczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963666 2022-07-06
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, NIEoznakowanej oraz pojazdów o napędzie elektrycznym Numer referencyjny: WZP-1558/22/93/T 1. Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993294 2022-07-06
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wielozadaniowego pojazdu specjalnego dla Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998150 2022-07-06
godz. 11:30
Mazowieckie Dostawa pasków napędowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8973235 2022-07-06
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania – Etap I Część 1: Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002274 2022-07-06
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa samochodu osobowego klasy wyższej (Bruksela) Przedmiotem zamówienia będzie dostawa samochodu osobowego do Brukseli.Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998171 2022-07-07
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa fabrycznie regenerowanych czujników NOX do autobusów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005733 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich BDG-WZP.261.6.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009085 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009423 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup busa do przewozu osób – dowożenie dzieci do szkoły”. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ BGK.271.11.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013879 2022-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na serwis floty samochodowej eksploatowanej w Grupie PKP CARGO część 1 - PKP CARGO S.A. - ceny netto z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007215 2022-07-08
godz. 00:00
Mazowieckie naprawa przekładni hydraulicznej układu napędowego holownika wraz z montażem na pojazd

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953640 2022-07-08
godz. 07:30
Mazowieckie DOSTAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA - SAMOCHÓD OSOBOWY Numer referencyjny: D/115/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia – samochód osobo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994893 2022-07-08
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi serwisowania samochodów Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Zamawiającego polegających na wykonywaniu:1) przeglądów okresowych samochodów wynikaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012081 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest:„Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorożcu.Szczegółowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906892 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Długoterminowy najem samochodów na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-28/22 Numer referencyjny: ZP-DA-28/22 1. Przedmiotem zamówienia jest najem samochodów wraz z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011501 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup samochodu do transportu krwi i jej składników oraz personelu medycznego na pobory ekipowe. Przedmiotem zamówienia jest; dostawa samochodu do transportu krwi i jej składników oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)