Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - Motoryzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8998166 2022-07-08
godz. 10:00
Lubuskie DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EGZAMINOWANIA NA KAT. B PRAWA JAZDY WRAZ Z SYSTEMAMI URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK - 12 SZTUK. 1. Przedmiot p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999235 2022-07-08
godz. 11:00
Lubuskie ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W ZIELONEJ GÓRZE” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8980255 2022-07-11
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa samochodów osobowych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.18.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk samochodów osob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011683 2022-07-11
godz. 10:00
Lubuskie 0801-ILL.260.5.2022.2 Dostawa opon do pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015398 2022-07-13
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa nowych, nieużywanych opon do samochodów użytkowanych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych, nieużywanych opon do samochodów użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999798 2022-07-15
godz. 09:00
Lubuskie Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8969907 2022-07-18
godz. 10:00
Lubuskie Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986368 2022-07-21
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa czterech samochodów z napędem elektrycznym dla potrzeb Policji garnizonu lubuskiego (...)w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999179 2022-07-22
godz. 09:00
Lubuskie „Sprzedaż i dostawa pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka” Numer referencyjny: JG/5/2022 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990432 2022-07-25
godz. 10:00
Lubuskie Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubusk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005712 2022-07-28
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa taboru z napędem niskoemisyjnym Euro VI dostosowany dla osób NIEpełnosprawnych w publicznym transporcie Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego - w formie leasingu opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)