Przetargi i zamówienia - Motoryzacja, samochody osobowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9008185 2022-07-04 Małopolskie Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998153 2022-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie DOSTAWA SAMOCHODU TYPU BUS Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą KOPSN/PN1/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986111 2022-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie SVA/BZ/4620-6/2022: Zakup samochodu osobowego wraz z dostawą i rozładunkiem na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego wraz z dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990594 2022-07-04
godz. 10:00
Pomorskie Leasing czterech samochodów osobowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993234 2022-07-04
godz. 10:00
Pomorskie Zakup nowego samochodu osobowego typu SUV dla OT KOWR w Pruszczu Gdańskim-II Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Krajowego Ośrodka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002281 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu operacyjnego typu SLOp, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do SWZ– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia winien ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002617 2022-07-04
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dla Pałacu Młodzieży w Warszawie, zgodnie z SWZ i ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8985964 2022-07-04
godz. 23:59
Dolnośląskie Zakup i dostawa samochodów osobowych i użytkowych do realizacji zadań produkcyjnych Spółki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998126 2022-07-04
godz. 23:59
Podlaskie Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2022 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000466 2022-07-04
godz. 23:59
Dolnośląskie Santiago - mediacje, przewozy, ubezpieczenia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Pojazdu Osobowego Wymagana gwarancja – min. 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960050 2022-07-05
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia - ciężarowo - osobowych Numer referencyjny: D/119/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia - ciężarowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995434 2022-07-05
godz. 09:00
Świętokrzyskie (2 p.) Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w ręczną rampę dla wózków inwalidzkich w ramach „Programu wyrównywania różnic ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994894 2022-07-05
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 9 osób. 2. Samochód musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021, Silnik wyso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002943 2022-07-05
godz. 10:00
Małopolskie Zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego, nieużywanego z napędem w 100% elektrycznym, wraz z przeprowadzeniem szkolenia z pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988845 2022-07-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego osobowego samochodu elektrycznego wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005913 2022-07-05
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego segmentu kombi-van dla Sądu Okręgowego w Tarnowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002277 2022-07-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa trzech samochodów typu bus dostosowanych do przewozu osób ujętych dla Straży Miejskiej Wrocławia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów typu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999814 2022-07-05
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 1. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:1) pojazd fa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003184 2022-07-05
godz. 10:30
Podkarpackie Zakup i dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym dla osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb ŚD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007936 2022-07-05
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie średnioterminowego najmu trzech samochodów osobowych segmentu E dla Ministerstwa Aktywów Państw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009675 2022-07-05
godz. 12:00
Wielkopolskie 3/2022 Dostawa samochodu dla Straży Gminnej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995506 2022-07-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu dostawczego dla potrzeb Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006336 2022-07-05
godz. 23:59
Dolnośląskie Wdrożenie usługi wynajmu szansą rozwoju przedsiębiorstwa Zakup i dostawa kampera

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003635 2022-07-05
godz. 23:59
Dolnośląskie „Zakup samochodów osobowych na potrzeby rozwoju oferty szkoły jazdy PHU STREFAWROCŁAW JACEK STASZAK we Wrocławiu” Zakup f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006790 2022-07-06
godz. 10:00
Śląskie Dostawa samochodu osobowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995096 2022-07-06
godz. 11:00
Wielkopolskie dostawy: Toyota Hilux

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994311 2022-07-06
godz. 12:00
Opolskie Dostawa samochodu typu VAN z podwójną kabiną o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002274 2022-07-06
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa samochodu osobowego klasy wyższej (Bruksela) Przedmiotem zamówienia będzie dostawa samochodu osobowego do Brukseli.Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006771 2022-07-06
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zakup samochodu dla potrzeb ZSCKR w Nowosielcach”. Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004822 2022-07-06
godz. 12:00
Podlaskie Zakup samochodu osobowego dla PODR Szepietowo Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, wolnego oduszkodzeń oraz wad fizycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)