Przetargi i zamówienia - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8200568 2021-06-23
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa leków w ramach programu lekowego Część 1 ˜L.p NAZWA LEKU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy produce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8211600 2021-06-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 89/U/MED/2021 Przegląd sprzętu medycznego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sterylizator Tuttnauer 4480 2R (w kontenerze) Szczegółowy opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212751 2021-06-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 90/U/MED/2021 Przegląd serwisowy: defibrylatory, stacja ładowania akumulatorów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Defibrylator LIVEPAK 20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153100 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa szczepionek – WOFiTM/21/2021/PN Numer referencyjny: WOFiTM/21/2021/PN Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek. Szczegółowe informacje stanowią załączniki do SWZ. Szczepionka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8189989 2021-06-23
godz. 10:00
Lubuskie 1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej – w specjalistyczny zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214997 2021-06-23
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa nw urządzenia: Pakiet 1 WIDEODUODENOSKOP Prosucent: Olympus n/s: 2507285 Typ: TJF-Q108V poprzez wymiane nw części - pancer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153061 2021-06-23
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.13.2021 Zamówienie obejmuje DOSTAWĘ RADIOFARMACEUTYKÓW I ZNACZNIKÓW opisanych w 9 pakietach. W przypadku PAKIETU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8152996 2021-06-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa szczepionek – WOFITM/18/2021/PN Numer referencyjny: WOFITM/18/2021/PN Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek. Szczegółowe informacje stanowią załączniki do SWZ. Szczepionka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8206553 2021-06-23
godz. 14:20
Dolnośląskie zakup butli na sprężone powietrze PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 butla na sprężone powietrze butla na sprężone powietrze 1 dcm 200 bar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194447 2021-06-24
godz. 08:00
Małopolskie Dostawy materiałów do laparoskopii i chirurgii ogólnej Numer referencyjny: 39/ZP/2021 Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do laparoskopii i chirurgii ogólnej na zasadach określonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195919 2021-06-24
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych dla Pracowni Genetyki i Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy Część 1 ˜Jodoform Część 2 ˜Kwas chlorowodorowy (solny) roztwór mianow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153126 2021-06-24
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktów leczniczych – WOFiTM/22/2021/PN Numer referencyjny: WOFiTM/22/2021/PN Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Szczegółowe informacje stanowią załączniki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8196701 2021-06-24
godz. 09:00
Mazowieckie "DOSTAWA SYSTEMU DO POMIARU ZMIANY UTLENOWANIA" Część 1 ˜„Dostawa systemu do rejestracji aktywności mózgu na podstawie zmiany” Część 2 ˜„ Dostawa systemu do rejestracji natlenienia mięśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191278 2021-06-24
godz. 09:00
Małopolskie Dostawy materiałów do bronchoskopii Część 1 Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy 1. Szczypce biops...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203351 2021-06-24
godz. 09:00
Lubelskie „DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” Część 1 Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SWZ. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193882 2021-06-24
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenia konkursu: Zadanie nr 1-udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8210996 2021-06-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 185/06/ZP/2021/77 Usługa konserwacji, przeglądu i legalizacji instalacji niepalnych gazów medycznych na pojazdach i urządzeniach m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153136 2021-06-24
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji do Zestawów Medycznych Poziomu 1 – WOFITM/20/2021/PN Numer referencyjny: WOFITM/20/2021/PN Dostawa wyrobów medycznych i środków do dezynfe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8212885 2021-06-24
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209218 2021-06-24
godz. 11:05
Zachodniopomorskie 180/06/ZP/2021/72 Usługi w zakresie przeglądów, legalizacji i naprawy sprzętu medycznego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część 1: Usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8220426 2021-06-24
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa części zamiennych sprzętu medycznego: • Mankiet do mierzenia ciśnienia z 2 drenami 22-32 cm Kod A001 - 40 szt. • Mankiet d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153104 2021-06-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego Numer referencyjny: 44/2021 Dostawa sprzętu medycznego Zadanie 1 - myjnia endoskopowa przelotowa Zadanie 2 - kolumny ensokopowe z ramieniem pod monitor Zgodnie ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197410 2021-06-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne obuwia, prześcieradeł i rękawic na okres 12 miesięcy Część 1 ˜Rękawice jednorazowe winylowe Część 2 ˜Półbuty wyjściowe Część 3 ˜Półbuty robocze Część 4 ˜Przeście...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208512 2021-06-25
godz. 09:00
Małopolskie Dostawy materiałów okulistycznych Część 1 Lp NAZWA j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. Brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy 1. Preparat wiskoel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188289 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Położnictwa i Ginekologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192094 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Ortopedii i Traumatologii n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213586 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196702 2021-06-25
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa sprzętu na potrzeby Zakładu Patomorfologii Część 1 ˜System do automatycznego barwienia IHC z zaklejarka – 1 kpl Część 2 ˜Mikrotom rotacyjny z łaźnią wodna – 1 kpl. Część 3 ˜Cy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213011 2021-06-25
godz. 10:30
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz stojaków do pomp infuzyjnych należy załączyć wypełniony for...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211559 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - udzielania świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych pełnienie dyżu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)