Zlecenia - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8994022 2022-07-07 Podkarpackie Wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996255 2022-07-07 Świętokrzyskie Zakup i dostawa rękawic ochronnych chirurgicznych - 600 opakowań po 100 szt. sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych. Kod CPV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017908 2022-07-07 Mazowieckie Świadczenie usługi konserwacji i przeglądów urządzeń będących na wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni Szpitala Czerniako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994524 2022-07-07
godz. 08:30
Pomorskie Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach kontraktu z NFZ w placówkach należących do CZP w Słupsku: Lekarz specjalista psych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006379 2022-07-07
godz. 09:00
Podlaskie DZP.2344.39.2022 Zapytanie ofertowe na dostawę produktów leczniczych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - załącznik nr 1 - aso [...]....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9011097 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie DKw.2233.29.2022.BM Wybór wykonawcy usług protetycznych dla osadzonych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013800 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych zleceń lek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9016017 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie 73-W6-2022 Dostawa chłodziarki farmaceutycznej YC-370H do przechowywania leków, szczepionek, krwi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9025511 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie świadczenie usług na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: pomocy w Sterylizatorni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8979959 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie 11/2022 Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem butelek szklanych do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8982139 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: zabezpieczenia opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii w Szpitalu Chorób Płuc im....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991526 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. : Zadanie 1 Świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004134 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: KONSULTACJE GERIATRYCZNE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007208 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa borowiny leczniczej w workach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9009410 2022-07-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa wykonania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012476 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odzieży roboczej i branżowej w zakresie 2 (dwóch) części:-Część nr 1: Odzież robocza i wyposażenie - dostawa zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012692 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami bloków operacyjnych, sal zabieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013581 2022-07-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Klinice Neurologii i leczenia ambulatoryjnego w Poradni Neurol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016535 2022-07-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie System do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem wraz ze szkoleniem personelu, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018680 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa środków dezynfekcyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018637 2022-07-07
godz. 10:00
Małopolskie DOSTAWY SZCZEPIONEK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9019946 2022-07-07
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionej komórce organizacyjnej w zakresie: Zad. 1 Szpitalny Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009228 2022-07-07
godz. 11:00
Małopolskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich: Zadanie 1 w Poradni Okulistycznej Zadanie 2 w Poradni Okulistyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010818 2022-07-07
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonanie badań USG na potrzeby 5 Wojsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012194 2022-07-07
godz. 11:00
Pomorskie Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli tlenowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018641 2022-07-07
godz. 11:00
Małopolskie DOSTAWY BATERII DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020742 2022-07-07
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników firmy DAKO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005326 2022-07-07
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Katowickiego Centrum Onkologii. Oferta skierowana jest do podmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008203 2022-07-07
godz. 12:00
Śląskie Dostawę 35 opakowań leku Rinvoq (substancja czynna upadacytynib) zawierających 28 tabletek po 15 mg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9012690 2022-07-07
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami bloków opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)