Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6726231 2019-07-31
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6726230 2019-07-31
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6810260 2019-07-24
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawy materiałów jednorazowego użytku i odzieży ochronnej Numer referencyjny: SOZ.383.21.2019 Wartość bez VAT: 185 816.47 PLN Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834182 2019-07-26
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: SOZ.383.22.2019 Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6859434 2019-07-31
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Numer referencyjny: 2143/2019 Pakiet 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6877612 2019-08-14
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i infrastruktury technicznej Numer referencyjny: SOZ.383.23.2019 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880890 2019-08-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników do analiz analityki ogólnej i barwienia hematologicznego, końcówek do pipety...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887313 2019-08-02
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc, neonatologii na dyżurach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887267 2019-07-26
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego uprawnienia do świadczenia usług zdrowotnych w specjalistycznym zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887315 2019-07-26
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia lub w trakcie specjalizacji w dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887492 2019-07-25
godz. 16:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 14-19-000171/AOS/02/1/02.1221.001.02/01 udzielanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6885737 2019-08-14
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacja pomieszczen i infrastruktury technicznej Numer referencyjny: SOZ.383.24.2019 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887625 2019-07-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa preparatów stosowanych w leczeniu WZW do Apteki „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. Numer referencyjny: PN/18/07/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6887633 2019-08-12
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa szwów chirurgicznych Numer referencyjny: DZPZ/333/13UEPN/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szwów chirurg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888568 2019-07-25
godz. 16:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85110000-3 – Usługi szpitalne i podobne 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888572 2019-07-25
godz. 16:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85143000-3 Usługi ambulatoryjne 85121200-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887484 2019-07-25
godz. 16:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 14-19-000172/SZP/03/1/03.4600.032.02/01 udzielanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889586 2019-07-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Izbie Przyjęć w podstawowej ordynacji Oddziału w wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890602 2019-08-19
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, materiałów eksploatacyjnych i materiałów laboratoryjnych Numer referencyjny: 36/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6891542 2019-07-31
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup usługi przechowywania leku w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem jego wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892660 2019-07-31
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup usługi przechowywania opatrunków i odzieży medycznej (ochronnej jednorazowego użytku) w magazynie Oferenta zlokalizowanym na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893425 2019-07-24
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zestaw do badania obturacyjnego bezdechu sennego Numer referencyjny: SOZ.383.23.2019 1. Przedmiotem niniejszego postępowania prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896391 2019-08-01
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Hematologii w zakresie odczytu mielogramów i patologic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6899344 2019-07-24
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawów do zlewanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych (UKKP) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6900222 2019-07-24
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Produkty lecznicze w ramach programów lekowych Numer referencyjny: DZPZ/333/20PN/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6893380 2019-07-26
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902450 2019-07-24
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Nabycie łaźni piwnych Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia łaźni piwnych Cel zamówienia Cel zamówienia dotyczy nabycia łaźni piwn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902801 2019-08-01
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Hematologii w zakresie odczytu mielogramów i patologic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902842 2019-07-23
godz. 07:50
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904143 2019-07-24
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na dzierżawę aparatury oraz dostawę odczynników i przeciwciał do badań IHC/ISH PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dzier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)